7 mln na inwestycje w Knurowie. Co zostanie zrealizowane?

7mln

Gmina Knurów przeznaczy 7 mln złotych na inwestycje w mieście. Co zostanie zrealizowane?

Gmina Knurów rozdysponuje ponad 7 mln złotych. Jakie inwestycje zostaną zrealizowane? W odpowiedzi na zapytanie radnego Artura Sochy, skarbnik miasta - Krzysztof Grzelak poinformował, że kwota 7.058.725 zł zostanie przeznaczona na następujące zadania inwestycyjne:

 • budowa drogi pomiędzy Aleją Lipową i ulicą Witosa w Knurowie wraz z kanalizacja deszczową
 • przebudowa ul. 26 Stycznia w Knurowie - I Etap polegający na połączeniu drogi powiatowej ul. 1 Maja z ul. Szpitalną
 • wykonanie dróg z płyt betonowo ażurowych
 • likwidacja barier architektonicznych w Ratuszu
 • dostosowanie budynku do wymogów p.poż w MSP 9
 • budowa windy zewnętrznej oraz podjazdów w MSP 9
 • modernizacja budynku A z ZSP 3 na potrzeby przedszkola - IV etap
 • zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Wsparcia
 • modernizacja parku NOT w Szczygłowicach
 • budowa skateparku w Knurowie
 • modernizacja instalacji wodnej oraz instalacji sanitarnej i deszczowej w budynku MOSiR Knurów przy ulicy Górniczej 2
 • modernizacja systemu centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i wentylacji.

Źródło: radny Artur Socha

czytaj więcej: