Adam Rams wystawia na sprzedaż kolejne zabytkowe budynki skąd wysiedlono mieszkańców. W marcu odbędzie się przetarg

Prezydent Gminy Knurów, Adam Rams ogłosił przetarg na sprzedaż prawa własności niezamieszkałych budynków wielorodzinnych zlokalizowanych w starej części miasta. Rygorystyczne warunki przetargu.

Zrzut ekranu 2022 02 11 o 12 16 55

Adam Rams ogłosił, że 17 marca 2022 roku o godzinie 10:00 w budynku Urzędu Miasta przy ul. Niepodległości 7 odbędzie się drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż prawa własności dwóch budynków położonych przy ul. Dworcowej 23 i ul. Stanisława Poniatowskiego 2 w Knurowie.

Gmina Knurów wysiedla mieszkańców, a potem sprzedaje budynki

Przedmiotem nieograniczonych przetargów ustnych będą dwa niezamieszkałe budynki, gdzie niegdyś mieszkało wiele rodzin - o powierzchni użytkowej 706 mkw oraz 834 mkw. Nieruchomości są własnością Gminy Knurów.

  1. Nieruchomość położona przy ul. Dworcowej 23 w Knurowie, oznaczona jako działka nr 1851/9 o pow. 706 m2 -
  2. Nieruchomość położona przy ul. Stanisława Poniatowskiego 2 w Knurowie, oznaczona jako działka nr 1851/11 o pow. 834 m2 -

Przeznaczenie nieruchomości

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, wyżej wspomniane nieruchomości przeznaczone są pod tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, a budynku objęte są strefą ochrony konserwatorskiej. Nowy nabywca może prowadzić usługi nieuciążliwe z wyłączeniem usług gastronomii.

W Knurowie powstanie kilka nowoczesnych bloków. Sprawdź wizualizację nowych apartamentów

Warto zwrócić uwagę, że nowy właściciel nieruchomości położonych przy ul. Dworcowej 23 i ul. Stanisława Poniatowskiego 2 w Knurowie jest zobowiązany do wykonania zadań inwestycyjnych na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. - Należy zachować charakter budynków nawiązujący do zrewitalizowanych już obiektów gminnych, położonych przy ul. Dworcowej od numeru 7 do 21 - czytamy w przetargu.

4 lata na zakończenie inwestycji i oddanie budynków do użytku. Jak nie, to 100 tys. zł kary.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Dworcowej 23 i ul. Stanisława Poniatowskiego 2 w Knurowie mówi o tym, że zakończenie inwestycji powinno zakończyć się w ciągu czterech lat. Nowy właściciel budynków musi:

  1. zrealizować całościowy remont budynków, wraz z wszystkimi obróbkami blacharskimi, montażem rynien, montażem okien i okiennic, stolarki zewnętrznej
  2. wykonać elewację wraz z kolorystyką
  3. wykonać małą architekturę
  4. stworzyć układ komunikacji wewnętrznej
  5. wykonać utwardzenie podjazdów
  6. ukształtować teren zielenią

Na ul. Rakoniewskiego w Knurowie powstaje piękny i nowoczesny apartamentowiec. Zobacz wizualizację tej nieruchomości

- Za niedotrzymanie ww. terminu Gmina Knurów zastrzega sobie karę umowną w wysokości 100.000,00 zł, płatną na pierwsze żądanie Gminy w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty. Możliwość naliczenia przez Gminę Knurów kary umownej zostanie zapisana w notarialnej umowie sprzedaży - czytamy w przetargu.

czytaj więcej:

kwk knurów

Górnicy z Knurowa dostaną pół litra mleka dziennie

czarne chmury knurów

Czarne chmury nad mieszkańcami Knurowa. Kolejne...

Alicja Omięcka

Podwyżki dla pracowników Kolei Śląskich już od 1.10.2021!

Wsparcie seniorów

Chcesz mieć realny wpływ na pomoc najuboższym w...

Zrzut ekranu 2021 07 5 o 13 00 27

Inwestor u bram strefy w Knurowie? Prawda czy...

IMG 6083

Miasto Knurów sprzeda trzy działki przy Netto....

Zrzut ekranu 2021 05 21 o 07 45 54

Kolejny dzień bez prądu. Sprawdź, gdzie i kiedy