Anonimowy donos na radnego Rady Miasta Knurów. Czy wybuchnie afera?

Pięć lat temu Śląski Urząd Wojewódzki został poinformowany, że jeden z lokalnych samorządowców zasiadający w knurowskiej radzie miasta nie mieszka na stałe w Knurowie. Sprawą na wniosek ŚUW zajęła się Komisja Rewizyjna składająca się z knurowskich samorządowców, którzy stwierdzili, iż stałym miejscem zamieszkania radnego jest sąsiednia gmina Czerwionka-Leszczyny, co skutkowało wygaśnięciem mandatu. Historia lubi się powtarzać, czy powtórzy się tym razem?

A1 C6 BF6 B CDC2 4703 8 AE4 704257092 F2 A

Czy w Radzie Miasta Knurów wybuchnie kolejna afera?

Dzisiaj, czyli 17 października 2021 roku jeden z największych portali informacyjnych z naszego województwa został poinformowany, że jeden z samorządowców zasiadających w knurowskiej radzie miasta nie mieszka na stałe w Knurowie, a w sąsiedniej gminie Pilchowice.

W anonimowej wiadomości czytamy, że jednym z kilku dowodów mających potwierdzić tezę, iż stałym miejscem zamieszkania radnego jest gmina Pilchowice, są zdjęcia jego samochodu, które zostały wykonane pod domem w Pilchowicach. Mało tego! Enigmatyczny mieszkaniec przedstawił dowody w postaci zrzutów ekranu pokazujące, iż zdjęcia auta radnego, które zostało wystawione na sprzedaż, również zostały wykonane pod pilchowickim domem. Warto zaznaczyć, że to tylko dwa argumenty z kilku, które przedstawił anonimowy mieszkaniec.


— W przypadku tak doświadczonego radnego jakim jest [**************], który w sali sesyjnej zasiada od 2010 roku nie powinien wystąpić brak elementarnej wiedzy z zakresu prawa wybieralności do samorządu wyszczególniając stałe miejsce zamieszkania - donosi tajemniczy mieszkaniec

Historia lubi się powtarzać...

W 2016 roku do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęła tajemnicza informacja dotycząca jednego z 21 radnych Rady Miasta Knurów. Tajemnicze pismo dotyczyło wątpliwości, co do stałego miejsca zamieszkania ówczesnego radnego. Na podstawie otrzymanego pisma, Śląski Urząd Wojewódzki poprosił Komisję Rewizyjną Rady Miasta Knurów, aby szczegółowo przeanalizowała, czy podczas wyborów samorządowych, radny posiadał prawo wybieralności do knurowskiego samorządu.

Śledztwo Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Knurów

7 listopada 2016 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, a jednym z siedmiu omawianych punktów było sporządzenie wniosków końcowych KR z przeprowadzonej kontroli w zakresie legalności sprawowania mandatu przez jednego z radnych miasta i zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały. Z protokołu posiedzenia wynika, że po analizie zgromadzonej dokumentacji oraz po wysłuchaniu wyjaśnień radnego, Komisja Rewizyjna ustaliła, że jego stałe miejsce zamieszkania znajduje się w innym mieście, niż gmina Knurów, co skutkuje utratą wybieralności do knurowskiego samorządu. Jednym z argumentów, które miały potwierdzić tezę, iż radny mieszka w innym mieście, była informacja z popularnego serwisu społecznościowego. Na podstawie zgromadzonych danych, komisja rekomendowała podjęcie przedmiotowej uchwały dot. wygaśnięcia mandatu radnego.

Koledzy wyrzucili radnego z składu Rady Miasta Knurów. Czy tak będzie tym razem?


16 listopada 2016 roku odbyła się sesja RMK podczas, której radni podjęli uchwałę nr XXVI/360/16 dot. stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego z powodu utraty wybieralności, ponieważ obecnie nie zamieszkuje na stałe na obszarze Gminy Knurów. Za usunięciem radnego z knurowskiego samorządu głosowało 16 radnych przy jednym głosie przeciw, a trzech radnych wstrzymało się od głosu.


czytaj więcej:

Podwyżka Adam Rams

Gigantyczna podwyżka wynagrodzenia prezydenta...

58 C864 D4 012 E 4 F6 C 83 F6 F1 B76 DED797 A

Knurowski hejt park dla młodzieży już jutro. O...

IMG 5358

Miasto Knurów zasadzi ponad 500 drzew. Sprawdź,...

Ratusz knurow pl

Dyżury Radnych w Knurowie

Kielbasa

Właściciele psów uważajcie! Ktoś rozrzucił...

Dziedzic

Tłumy kibiców maszerowało ulicami Knurowa. O co...

Punkt szczepien knurow

Ruszyły zapisy na szczepienia w Knurowie