Czarne chmury nad mieszkańcami Knurowa. Kolejne podwyżki. Zobacz szczegóły

W drugi dzień sierpnia informowaliśmy was, że w związku z uchwałą podjętą przez radę nadzorczą LWSM, zostanie wprowadzona podwyżka czynszów.

Rafał Grzegorz
czarne chmury knurów

15 lipca 2021 roku Rada Nadzorcza LWSM w Knurowie, na podstawie statutu podjęła uchwałę, która od 1 listopada 2021 roku wprowadza w życie zwiększenie miesięcznej stawki odpisu na fundusz remontowy, który jest częścią składową eksploatacji z kwoty 1,75 zł/m2 do kwoty 2,15 zł/m2, czyli 0,40 zł/m2 miesięcznie.

Jak łatwo policzyć utrzymanie przeciętnego mieszkania o powierzchni 50 m2 wzrośnie miesięcznie o 20 zł, a rocznie o 240zł.

Główne przyczyny wzrostu opłat

LWSM uważa, że głównymi problemy dotyczącymi rosnących kosztów jest stały wzrost cen materiałów budowlanych oraz ich brak na rynku. Kolejnym argumentem LWSM jest fakt, iż ceny za metr sześcienny styropianu w znacznym stopniu wzrósł. Zarząd Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej tłumaczy, że koszty eksploatacji zasobów spółdzielni rosną argumentując to faktem, iż dotychczasowi wykonawcy zapewniający bieżącą obsługę techniczną oraz porządkową wystąpili o wzrost obowiązujących stawek o 30-40%.

Nowe ceny za wodę i ścieki w Knurowie

12 grudnia 2021 roku w Knurowie nie będą już obowiązywać dotychczasowe ceny za wodę oraz odprowadzenie ścieków, które wynoszą odpowiednio 6,22 zł i 8,71 zł. Po podwyżce, cena wody wyniesie 7,53 zł, a cena za odprowadzenie ścieków 9,66 zł.

Kolejna podwyżka wody na przestrzeni roku

Według informacji, które udało się uzyskać redaktorowi Twój Knurów wynika, że 12 grudnia, dotychczasowa cena wody i odprowadzenia ścieków ulegnie zmianie, odpowiednio o 21 procent i 10,9 procent. Biuro obsługi klienta Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Knurowie poinformowało, że bieżące ceny za wodę i odprowadzanie ścieków będą obowiązywać do 11 grudnia, a od 12 grudnia ulegną one podwyższeniu.

31 % podwyżki wody w Knurowie w skali roku!

Warto przypomnieć, że aktualnie obowiązująca cena za wodę, która wynosi 6,22 zł została zaktualizowana 12 grudnia 2020 roku, a przed aktualizacją wynosiła 5,71 zł. Oznacza to, że w skali roku cena za wodę w Knurowie wzrosła o 31 procent.

Ostatnia podwyżka była 12 grudnia 2020 roku

Dla przypomnienia warto wspomnieć, że 12 grudnia 2020 roku mimo ustalonej trzyletniej taryfy ustalającej ceny za wodę, która miała obowiązywać do 26 maja 2020 roku, cena za metr sześcienny wody i odprowadzania ścieków wzrosła z 15,16 zł na 16,13 zł.

W Gliwicach będą mieć taniej, niż w Knurowie...

Podobnie jak w Knurowie, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gliwicach to spółka, która w 100% należy do Miasta Gliwice. Od 1 października 2021 w Gliwicach również będą obowiązywały nowe ceny za metr sześcienny wody i ścieków. Mieszkaniec Gliwic po podwyżkach będzie musiał zapłacić 5,76 zł za metr sześcienny wody oraz 7,91 zł za metr sześcienny ścieków.

Mieszkaniec Gliwic zapłaci 23,5 procent mniej za wodę, niż mieszkaniec Knurowa.


czytaj więcej:

Ratusz Knurów

Wstydliwa podwyżka. Radni nie chcą komentować...

669 DD3 CE DF20 4 BAF 9 FB5 7 BA2 D6 FF2105

Radni uchwalili podwyżkę. Wzrośnie stawka...

Podwyżki knurów

Radni zdecydują o kolejnej podwyżce. Zobacz...

ul. Dworcowa 23 Knurów

Gmina chciała sprzedać pustostany, ale nikt nie...

Alicja Omięcka

Podwyżki dla pracowników Kolei Śląskich już od 1.10.2021!

Wsparcie seniorów

Chcesz mieć realny wpływ na pomoc najuboższym w...

Zrzut ekranu 2021 07 5 o 13 00 27

Inwestor u bram strefy w Knurowie? Prawda czy...