Czterech radnych chce odwołać kolegę z rady miasta, który otrzymał wyrok za jazdę pod wpływem alkoholu

Klub Radnych Inicjatywa dla Knurowa złożył na ręce przewodniczącego Rady Miasta Knurów wniosek dot. przygotowania uchwały, dzięki której rada miasta będzie mogła zagłosować nad odwołaniem radnego, który został skazany za złamanie art. 178a §1.

Maciej Kandzior, Paweł Żak, Artur Socha oraz Bogdan Danielak, to radni, którzy w ramach Klubu Radnych złożyli wniosek do przewodniczącego RMK o przygotowanie uchwały dot. wygaśnięcia mandatu radnego, który kierował pojazdem mechanicznym pod wpływem alkoholu. 

Wcześniej pisaliśmy: 

Tygodnik Regionalny Nowiny poinformował, że jeden z radnych Rady Miasta Knurów został skazany za złamanie art. 178a §1, który dotyczy prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu. Według komentarza Tomasza Pawliczka, rzecznika prasowego Sądu Okręgowego w Gliwicach udzielonego dla Tygodnika Regionalnego Nowiny wynika, że radny z Knurowa został skazany prawomocnym wyrokiem po odwołaniu do sądu pierwszej instancji.

Jaka kara?

Radny z Knurowa za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu został obciążony kosztami postępowania sądowego, a dodatkowo będzie musiał zapłacić karę grzywny, w wysokości 100 stawek dziennych po 20 złotych oraz świadczenie pieniężne w wysokości 5 tys. złotych. Za złamanie 178a §1, radny będzie miał zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na 3 lata.

Kolejna sprawa tego samego radnego

W artykule dot. złamania art. 178a §1 przez radnego z Knurowa czytamy, że w sprawie wyżej wspomnianego radnego toczyła się również sprawa o wykroczenie, gdzie oskarżony podobnie jak w pierwszej sprawie został obciążony kosztami postępowania sądowego oraz karą grzywny w wysokości 500 zł.

Czy odbędą się uzupełniające wybory?

W związku z utraceniem biernego prawa wyborczego przez radnego z Knurowa, do Rady Miasta w Knurowie powinna wejść kolejna osoba z listy, z której został wybrany skazany radny.

Przewodniczący Rady Miasta Knurów nie wiedział?

Przewodniczący Rady Miasta Knurów, Tomasz Rzepa poinformował Przegląd Lokalny, że jest to dla niego zupełnie nowa informacja o której nie wiedział do momentu poinformowania przez redakcję Tygodnika Regionalnego Nowin. Rzepa zapewnił czytelników Przeglądu Lokalnego, że sprawa zostania wnikliwie rozpatrzona pod względem faktycznym i prawnym z zachowaniem pełnej transparentności.


Źródło: Tygodnik Regionalny Nowiny, Przegląd Lokalny


czytaj więcej: