Czy w Radzie Powiatu Gliwickiego wybuchnie afera? Czy radny straci mandat?

Możliwe, że już niebawem w Radzie Powiatu Gliwickiego wybuchnie afera dotycząca jednego z ważnych przedstawicieli powiatowego samorządu. Podczas czwartkowych obrad nie chciano powiedzieć, kto naruszył art. 25 ust.3 ustawy o samorządzie powiatowym. O co dokładnie chodzi? Zobaczcie...

Starostwo Powiatowe w Gliwicach
3824

W ubiegły czwartek, czyli 28 października 2021 roku odbyła się sesja Rady Powiatu Gliwickiego. Tuż przed zakończeniem obrad, głos zabrał przewodniczący Andrzej Kurek, który poruszył temat naruszenia art. 25 ust.3 ustawy o samorządzie powiatowym przez jednego z powiatowych samorządowców.

O co chodzi? Komisja Rewizyjna twierdzi, że radny dopuścił się naruszenia przepisu art. 25b ust. 3

Kilka miesięcy temu, a dokładnie 12 maja 2021 roku do Rady Powiatu Gliwickiego wpłynęło pismo dotyczące naruszenia art. 25 ust.3 ustawy o samorządzie powiatowym przez jednego z radnych Powiatu Gliwickiego. Przewodniczący RPG, Andrzej Kurek w odpowiedzi na otrzymane pismo zwrócił się do radców prawnych z prośbą o ustalenie, czy małżonka jednego z powiatowych samorządowców może zasiadać w radzie nadzorczej spółki prawa handlowego, gdzie Powiat Gliwicki posiada udziały.

W związku z przeprowadzonym przez Komisję Rewizyjną postępowaniu wyjaśniającym ws. naruszenia przez Radnego Powiatu Gliwickiego art. 25 ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym, w oparciu o zgromadzone w tej sprawie dokumenty oraz opinie prawne, komisja wypracowała następujące stanowisko: Przepis art. 25 ust.3 ustawy o samorządzie powiatowym jest poświęcony ograniczeniom w różnorakiej aktywności gospodarczej radnych oraz ich małżonków [...] w sytuacji, gdy taka aktywność miałaby związek z powiatem lub jego mieniem. [...] Ograniczenia określone w tym przepisie sprowadzają się do uznania, że wyżej wymienione osoby nie mogą być członkami władz zarządzających lub kontrolnych i rewizyjnych, ani pełnomocnikami spółek handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub przedsiębiorców w których uczestniczą takie osoby. [...] Oznacza to, że jeśli wybór małżonki radnego na członka rady nadzorczej nastąpił po uzyskaniu mandatu radnego to wybór ten lub powołanie są z mocy prawa nieważne. Komisja stoi na stanowisku, że radny dopuścił się naruszenia przepisu art. 25b ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym - wygłosił przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Rady Powiatu Gliwickiego, Tomasz Kowol.

Co mówią przepisy?

Art. 25b. ust. 3 ustawy o prawie powiatowym mówi, że: radni i ich małżonkowie oraz małżonkowie członków zarządu powiatu, sekretarzy powiatu, skarbników powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz osób zarządzających i członków organów zarządzających powiatowymi osobami prawnymi nie mogą być członkami władz zarządzających lub kontrolnych i rewizyjnych ani pełnomocnikami spółek handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby. Wybór lub powołanie tych osób na te funkcje są z mocy prawa nieważne


czytaj więcej:

Zrzut ekranu 2022 02 1 o 14 40 06

W Knurowie ma powstać nowa droga. Urząd Miasta...

Szpital

Ile dzieci urodziło się w Knurowie w 2021 roku?...

Dominik Kolorz, przewodniczący zarządu Regionu-Sląskiego NSZZ "Solidarność"

Kolorz: Należy wypowiedzieć lub zawiesić system...

2 DDA0289 8 EAA 487 B 95 D9 8818 B1346864

Prezydent Rams chce sprzedać kolejny miejski...

Rada miasta knurów

Słowa skarbnika wywołały oburzenie. Buta i...

Zrzut ekranu 2021 05 31 o 11 14 16

Budżet Obywatelski - jakie pomysły mają...

Rondo focha

Kolejny pomnik w Knurowie. Mieszkańcy się...