Darmowe badania dla pacjentów ZOZ Knurów

Rak szyjki macicy to nie żart, tak samo jak choroby układu krążenia. Właśnie dlatego tak ogromną rolę odgrywa profilaktyka. Im szybciej choroba zostanie rozpoznana, tym szybciej można podjąć jej leczenie. ZOZ Knurów oferuje swoim pacjentom darmowe programy profilaktyczne przeprowadzane w ich przychodniach. Poznajcie więcej szczegółów.

ZOZ Knurów

Bezpłatne badania w ZOZ Knurów

Parę tygodni temu pisaliśmy o bezpłatnych badaniach w ZOZ Knurów – TUTAJ. Zespół Opieki Zdrowotnej w Knurowie oferuje swoim pacjentom bezpłatne badania w formie Profilaktycznych Programów Zdrowotnych oraz prewencji, finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Są to:

 • Świadczenia profilaktyczne u dzieci i młodzieży do 19 roku życia,
 • Program profilaktyki gruźlicy,
 • Program profilaktyki chorób układu krążenia.

Powyższe programy są realizowane w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ). Ponadto ZOZ Knurów prowadzi również program profilaktyki ambulatoryjnej raka szyjki macicy (etap podstawowy) w ramach Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej. W dzisiejszym artykule skupimy się właśnie na nim, a także programie profilaktyki chorób układu krążenia i Programie Profilaktyki 40 Plus.

Sprawdź pełną ofertę usług ZOZ Knurów

WWW | FACEBOOK

Profilaktyka chorób układu krążenia

W ramach programu profilaktyki chorób układu krążenia w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej w ZOZ Knurów przeprowadzane są bezpłatne badania:

 • Układu krążenia,
 • Pomiaru ciśnienia,
 • Badania biochemiczne krwi,
 • Określenie BMI.

Powyższe badania nie wymagają skierowania od specjalisty. Właściwa profilaktyka chorób układu krążenia obejmuje:

 • Przeprowadzenie wywiadu i wypełnienie karty badania profilaktycznego,
 • Wykonanie badań biochemicznych krwi,
 • Ustalenie terminu wizyty u lekarza POZ,
 • Wpisanie wyników badań do karty badania profilaktycznego.

Jak wygląda wizyta?

Podczas wizyty lekarz POZ z ZOZ Knurów przedmiotowo bada pacjenta, a także ocenia czynniki ryzyka zachorowań na choroby układu krążenia. Następnie kwalifikuje pacjenta zgodnie z obowiązującymi grupami ryzyka, w oparciu o globalną ocenę ryzyka wystąpienia incydentu sercowo-naczyniowego w przyszłości zgodnie z klasyfikacją SCORE. Lekarz zapisuje zebrane dane w karcie badań profilaktycznych. Następnie decyduje o dalszym postępowaniu pacjenta.

W sytuacji rozpoznania choroby układu krążenia, lekarz POZ informuje pacjenta o wynikach badania, a także przedstawia mu niezbędne zalecenia związane ze zmianą indywidualnego trybu życia. Lekarz POZ kieruje pacjenta na dalszą diagnostykę czy leczenie.

Kto może się zapisać?

Naturalnie nasuwa się pytanie, kto może zdecydować się na bezpłatną profilaktykę chorób układu krążenia? Z programu mogą skorzystać osoby w wieku: 35, 40, 50, 55 lat, a także:

 • Osoby u których nie zdiagnozowano chorób układu krążenia,
 • Osoby, które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach profilaktyki chorób układu krążenia (także w innych przychodniach),
 • Osoby znajdujące się na listach świadczeniobiorców lekarzy POZ w ZOZ w Knurowie,

a także mężczyźni, osoby palące oraz osoby obciążone czynnikami ryzyka jak:

 • Nadciśnienie tętnicze krwi (wartość RR > 140/90 mmHg),
 • Zaburzenia gospodarki lipidowej (podwyższone stężenie we krwi cholesterolu całkowitego, LDL-cholesterolu, triglicerydów i niskie stężenie HDL-cholesterolu),
 • Niska aktywność ruchowa,
 • Nadwaga i otyłość,
 • Upośledzona tolerancja glukozy,
 • Wzrost stężenia fibrynogenu,
 • Wzrost stężenia kwasu moczowego,
 • Nadmierny stres,
 • Nieracjonalne odżywianie,
 • Wiek,
 • Obciążenia genetyczne.

Powyższy program jest realizowany we wszystkich pięciu Przychodniach ZOZ Knurów.

Program profilaktyki raka szyjki macicy

Profilaktyka raka szyjki macicy (etap podstawowy) jest realizowana w ramach Ambulatoryjnej Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej w ZOZ Knurów. Głównym celem programu jest zmniejszenie wskaźnika umieralności kobiet na raka szyjki macicy do poziomu reprezentującego przez inne kraje Unii Europejskiej. Program ma uwrażliwić kobiety na temat właściwej profilaktyki raka szyjki macicy. Kto może skorzystać z profilaktyki? Kobiety w wieku od 25 do 59 lat. Program profilaktyki raka szyjki macicy jest podzielony na dwa etapy:

 • Podstawowy - pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego,
 • diagnostyczny - ocena mikroskopowa pobranego materiału diagnostycznego.

Jakie są warunki realizacji programu (etap podstawowy)?

Bezpłatne badania w ramach profilaktyki raka szyjki macicy są przeprowadzane u kobiet spełniających kryterium wiekowe raz na 3 lata. W przypadku kobiet obciążonych czynnikami ryzyka (tzn. zakażonych wirusem HIV, przyjmujących leki immunosupresyjne, zakażone HPV - typem wysokiego ryzyka) badania są przeprowadzane co 12 miesięcy.

Pacjentka po zakończeniu leczenia i kontroli onkologicznej z powodu nowotworu złośliwego szyjki macicy również kwalifikuje się do darmowych badań. Niemniej, decyzję podejmuje lekarz prowadzący leczenie onkologiczne.

Gdzie można przeprowadzić badania?

Warto mieć na uwadze, że pobranie materiału do przesiewowego badania cytologicznego jest realizowane przez lekarza ginekologa w ramach porady zabiegowo-diagnostycznej w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej w zakresie położnictwa i ginekologii. W ZOZ Knurów badanie jest przeprowadzone w Przychodni Nr 2 i 5: w następujących poradniach ZOZ w Knurowie:

 • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza, Przychodnia nr 5, ul. Niepodległości 8, tel. (32) 331 93 33.
 • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza, Przychodnia nr 2, ul. K. Wielkiego 6 tel. (32) 235 02 35.

Po badaniu…

Dalsze postępowanie jest zależne od wyniku badania cytologicznego. W przypadku prawidłowego wyniku pacjentka (w wieku 28 do 59 lat) może powtórzyć badanie po upływie 3 lat. Kobiety obciążone czynnikiem ryzyka przeprowadzają kolejne badanie cytologiczne po upływie 12 miesięcy. Badanie powtarza się w sytuacji niemożliwej oceny rozmazu cytologicznego lub nieprawidłowego wyniku badania.

Badania cytologiczne w ZOZ w Knurowie wykonywane są:

 • W ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy - etap podstawowy, skojarzonego ze świadczeniami ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,
 • Poza Programem - w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, w przypadku wskazań klinicznych, na podstawie decyzji lekarza poradni ginekologiczno-położniczej.

Program Profilaktyka 40 Plus

Osoby, które ukończyły 40 lat mogą zapisać się na Profilaktyczny Program 40 Plus, realizowany w Przychodni Nr 3 ZOZ Knurów, mieszczącej się przy ul. Staszica 1 w Szczygłowicach. Program jest realizowany w każdą środę w godzinach 7:30-9:15. Istnieje możliwość rejestracji telefonicznej pod numerem: 32 445-34-30 lub 780-042-569.

czytaj więcej:

ZOZ Knurów

ZOZ Knurów zaprasza na bezpłatne badania profilaktyczne

IMG20211028123928

Bezpłatne badania w ZOZ Knurów

ZOZ Knurów

Którą Poradnie Specjalistyczną wybrać? Poznaj ZOZ w Knurowie

1920x1080d

Co słychać w ZOZ Knurów?

ZOZ Knurów Zdjęcie Główne

Poradnia Specjalistyczna potrzebna od zaraz!

SUKIENKA PLAZOWA F150 509 CZARNY

Jak dopasować kostium kąpielowy do sylwetki?

Zdjęcie Główne

Nowe, atrakcyjne oferty w Kolejach Śląskich! Sprawdź i jedź