Zsz umowa

Dobra wiadomość dla uczniów ZSZ nr 2 w Knurowie

Podpisano porozumienie między Starostwem Powiatu Gliwickiego a Jastrzębską Spółką Węglową S.A.

Podpisany dokument określa zasady współpracy w zakresie organizacji kształcenia praktycznego oraz zasady zatrudnienia absolwentów ZSZ nr 2, którzy kształcili się w kierunkach górniczych i specjalnościach górniczych.

Uczniowie ksztalcący się w kierunkach technik mechanik, technik elektryk, technik górnictwa podziemnego, ślusarz oraz monter maszyn i urządzeń mechanicznych objęci zostaną nadal programem stypendialnych. Program stypendialny dotyczy również uczniów którzy wybiorą w/w kierunki w roku szkolnym 2021/2022.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni, że powiat gliwicki w dalszym ciągu stawia na współpracę z Jastrzębską Spółką Węglową. Jako jeden z największych pracodawców na południu Polski cieszymy się, że udaje nam się zawrzeć umowę na następny okres szkolenia uczniów, a w przyszłości pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej – mówi Artur Wojtków, zastępca prezesa zarządu JSW ds. pracy i polityki społecznej.

Porozumienie zawarte w Starostwie Powiatowym w Gliwicach dotyczy uczniów rozpoczynających oraz kontynuujących naukę w szkole w roku szkolnym 2021/2022.

– Podpisanie kontynuacji porozumienia, to dla nas wielka przyjemność. Nasze górnictwo, a w szczególności Jastrzębska Spółka Węglowa ma wielką przyszłość – uważa Waldemar Dombek, starosta gliwicki.

– W imieniu zarządu powiatu dziękuję. Jesteśmy spokojni o to, że nasza młodzież będzie mieć pracę – dodaje starosta.

Źródło; Technikum w ZSZ nr 2 w Knurowie, JSW media

czytaj dyskusję

czytaj więcej:Polecamy: