Ile zarabiają Radni Rady Miasta Knurów? Prezentujemy nowe wynagrodzenia miejskich radnych

Kilka miesięcy temu przy uchwalaniu wyższego wynagrodzenia radni nie byli podzieleni jak podczas innych głosowań, bowiem każdemu zależało na tym, aby ustalić podwyżkę diety z kilkumiesięcznym wyrównaniem. Bez kłótni - wszyscy obecni radni - podwyższyli sobie wynagrodzenie. Ile więc zarabiają radni w Gminie Knurów?

Dominik Borczyk/ Twój Knurów
Rada miasta knurów

Na początku warto zaznaczyć, że dieta radnego miasta Knurów jest dochodem zwolnionym od podatku dochodowego, a co ważne - nie rozpatrujemy jej w kategorii wynagrodzenia. Dieta radnych jest zwrotem części wydatków ponoszonych przez samorządowców w związku z wykonywaniem mandatu radnego jak np. uczestnictwo w sesji rady miasta, która zazwyczaj jest organizowana raz w miesiącu oraz w komisjach stałych rady Miasta Knurów.

O ile wzrosną diety radnych Miasta Knurów?

17 listopada 2021 roku w Ratuszu Miejskim w Knurowie odbyło się posiedzenie radnych podczas, którego podjęto decyzję o przyznaniu podwyżki dla radnych miejskich z wyrównaniem od sierpnia bieżącego roku. Uchwała w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Miasta Knurów podwyższyła wynagrodzenie o ponad 900 zł dla każdego z radnych. Miesięczne diety w formie ryczałtu określonego dla poszczególnych radnych kształtują się następująco:

  1. 3220 zł dla Przewodniczącego Rady Miasta Knurów
  2. 2791 zł dla Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Knurów
  3. 2576 zł dla Przewodniczącego Komisji Rady Miasta Knurów
  4. 2362 zł dla Wiceprzewodniczącego Komisji Rady Miasta Knurów
  5. 2147 zł dla Radnego Rady Miasta Knurów

W skali roku diety radnych kształtują się następująco:

  1. 38 tysięcy 651 zł dla Przewodniczącego Rady Miasta Knurów
  2. 33 tysiące 492 zł dla Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Knurów
  3. 30 tysięcy 912 zł dla Przewodniczącego Komisji Rady Miasta Knurów
  4. 28 tysięcy 344 zł dla Wiceprzewodniczącego Komisji Rady Miasta Knurów
  5. 25 tysięcy 764 zł dla Radnego Rady Miasta Knurów

Warto dodać, ze wysokość diety zależy również od tego, w ilu komisjach zasiadają radni i od tego, jakie pełnią w nich funkcje, czy są przewodniczącymi, czy zastępcami, czy tylko zwykłymi członkami.

Radni dostaną wyrównanie od sierpnia 2021 roku!

W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Knurowie czytamy, że uchwała zakłada wyrównanie należności z tytułu diety za okres od 1 sierpnia 2021 roku, które zostanie wypłacone do 10 grudnia 2021 roku.

Uzasadnienie podwyżek

W uzasadnieniu czytamy, że sposób ustanawiania i wypłacania diet jest zgodny z obowiązującymi przepisami w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy.

Przedstawiony projekt uchwały ma na celu dostosowanie zasad wypłat diet z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. Mając na uwadze powyższe podjęcie uchwały jest zasadne - czytaliśmy wówczas w projekcie uchwały podpisanym przez Tomasza Rzepęczytaj więcej:

F31 E9 C58 3357 4 D75 8 C16 2175 D5241710

Pobił radnego Kandziora. Dziś usłyszał wyrok....

Rams

Mieszkańcy złożyli życzenia prezydentowi...

Wsparcie seniorów

Chcesz mieć realny wpływ na pomoc najuboższym w...

People 2561226 1280

Radny z Knurowa prowadził po alkoholu. Został...

Delegacja sląska

Współpraca Śląska i Nadrenii Północnej-Westfalii

Zrzut ekranu 2021 05 21 o 08 42 14

Waldemar Dombek dołączyć do IRRS

Dziedzic

Tłumy kibiców maszerowało ulicami Knurowa. O co...