Jak otrzymać mieszkanie komunalne w Knurowie?

Dla wielu młodych par wchodzących razem w dorosłe życie posiadanie własnościowego mieszkania jest jednym z najważniejszych i największych marzeń. Cena za metr kwadratowy zbliżająca się do 5000 zł przyprawia o zawrót głowy, a brak zdolności kredytowej okazuje się barierą nie do przeskoczenia. Czym zatem są mieszkania komunalne i jak je otrzymać w naszym mieście?

Z.drona Rafał Grzegorz
AE017 A7 D 8 DB8 4092 845 B 5 B1 CA8382 AD3

Mieszkania komunalne w Gminie Knurów. Czym są oraz jak je otrzymać?

Mieszkanie komunalne, to lokal wchodzący w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Uchwała Rady Miasta Knurów z 6 lipca 2021 roku określa, że mieszkaniowy zasób gminy tworzą lokale mieszkalne stanowiące jej własność w budynkach gminy lub budynkach wspólnot mieszkaniowych oraz lokale mieszkalne w budynkach pozostających w posiadaniu samoistnym gminy.

Kto może otrzymać mieszkanie z zasobu Gminy Knurów?

Jeden z punktów uchwały Rady Miasta Knurów dotyczący przyznawania mieszkań komunalnych mieszkańcom Gminy Knurów mówi, że wynajem lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy dotyczy gospodarstw domowych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i zamieszkujących w trudnych warunkach mieszkaniowych lub znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej.

Uchwała tłumaczy, że przez osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej rozumie się osoby, których średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia i rozpatrzenia wniosku o wynajem lokalu oraz datę wynajmu lokalu, nie przekracza w gospodarstwie jednoosobowym 60%, a w gospodarstwie wieloosobowym 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku.

Należy pamiętać, że trudna sytuacja rodzinna gospodarstwa domowego wymaga uzasadnienia i może dotyczyć stanu zdrowia wnioskodawcy lub osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkiwania, zamieszkiwania z osobami przewlekle chorymi, samotnego wychowywania dzieci przez jednego z rodziców, ustanowienia gospodarstwa domowego wnioskodawcy jako rodziny zastępczej, bezdomności, rozpadu rodziny, zajmowania lokalu bez tytułu prawnego.

Kto decyduje o przyznaniu mieszkania komunalnego?

W momencie, gdy wnioskodawca złoży odpowiedni wniosek musi czekać na opinię Komisji Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Knurowie, która umieszcza zainteresowanego w wykazie osób zakwalifikowanych do wynajmu w danym roku.

Organem opiniodawczym w sprawach wynajmu lub sporządzenia wykazów zakwalifikowanych do wynajmu jest Komisja Mieszkaniowa powołana zarządzeniem Prezydenta Miasta. W skład Komisji Mieszkaniowej wchodzą:

  1. Jerzy Pach
  2. Marian Gruszka
  3. Joachim Machulik
  4. Andrzej Porada
  5. Leszek Rejkowicz
  6. Ewa Piskorz
  7. Beata Ganczore
- MZGLiA realizuje ponadto politykę mieszkaniową gminy w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych społeczności lokalnej poprzez wynajem lokali mieszkalnych. Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji współpracuje także z Urzędem Miasta i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Knurowie w zakresie dodatków mieszkaniowych i pomocy finansowej dla osób zamieszkujących w gminnym zasobie mieszkaniowym - czytamy na stronie MZGLiA

Więcej informacji można przeczytać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Knurowie.

czytaj więcej:

knurów

Czekasz na mieszkanie z miasta? Zapomnij! Adam...

Wielkogabaryty

Nowe zmiany w odbiorze śmieci w Knurowie. Czy...

knurów

Jakie inwestycje powstaną w 2022 roku w...

Panoramaa knurow

688 tys. za sprzątanie miasta Knurow

136704713 3602083883200458 6324543400063704362 n

Inwestycje w Knurowie na 2021 rok

Przemyslowaa

Urząd Miasta zapomniał o firmach z ul....

Pwik knurow

Radni chcą kontroli w miejskim PWiK w Knurowie....