Knurów: Dyskryminacja dzieci w procesie rekrutacji do przedszkola?

Dziesięć dni temu Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie opublikowało zarządzenie w sprawie rekrutacji do miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie naszego miasta. Pojawił się pierwszy kontrowersyjny list w tej sprawie.

Dominik Borczyk
Przedszkole knurów

Do Urzędu Miejskiego w Knurowie, a dokładniej do wiceprezydenta Gminy Knurów, Piotra Surówki odpowiedzialnego za oświatę, szkoły, przedszkola oraz inne placówki oświatowo-wychowawcze został zaadresowany kontrowersyjny list, gdzie autorka prosi o przedstawienie podstawy prawnej pozwalającej na jawną dyskryminację dzieci w procesie rekrutacji do przedszkola ze względu na datę urodzenia.

- Do tej pory w przypadku tej samej liczby punktów sposób rozstrzygnięcia nie dyskryminowal dzieci urodzonych pod koniec roku. Posiadam syna urodzonego w grudniu gdyby rekrutował się teraz do placówki podejrzewam że nie mielibyśmy szans dostać się do interesującego nas przedszkola i tym samym ograniczyć jego rozwój społeczny mimo że jest młodszy od innych nie odstaje od nich poziomem rozwoju ani intelektualnym więc jest to zmiana dla mnie kompletnie bezpodstawna i nie znajduje argumentów na jej poparcie, [...] W omawianej sprawie samorząd nie wprowadził kryterium daty urodzenia dziecka uchwałą. Żaden przepis nie daje szczególnych preferencji kandydatom według daty ich urodzenia. Wszyscy uprawnieni kandydaci powinni być traktowani niezależnie od ich wieku. Wprowadzenie takiego dodatkowego kryterium stanowi naruszenie zasady równości wobec prawa wyrażonej w art. 32 Konstytucji RP. - zaznacza stanowczo w liście do wiceprezydenta Gminy Knurów, pani Katarzyna O.

Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie informuje, że o przyjęciu kandydata decyduje ostateczna liczba punktów uzyskanych w wyniku postępowania rekrutacyjnego, a rodzice dzieci nieprzyjętych mogą, w terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola lub oddziału przedszkolnego. Od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do dyrektora.

Rekrutacja do przedszkoli w Knurowie

Zgodnie z zarządzeniem prezydenta Adama Ramsa z dnia 25 stycznia 2022 roku nabór do miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023 odbędzie się przy pomocy elektronicznego systemu rekrutacji i rozpocznie się w dzień publikacji ofert i otwarcia strony dla rodziców, czyli 1 marca 2022 roku o godzinie 08:00. Warto dodać, że rekrutacja potrwa do 16 marca 2022 roku do godziny 15:00. Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną rozpocznie się 1 marca 2022 roku i potrwa do 18 marca 2022 roku do godziny 15:00. [Szczegóły rekrutacji tutaj]

Lista kandydatów - wyniki

Zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie, ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023 w Knurowie przez komisję rekrutacyjną nastąpi 31 marca 2022 roku o godzinie 08:00. Rodzice dzieci przyjętych będą musieli potwierdzić wolę przyjęcia pisemnym oświadczeniem od 31 marca 2022 roku do 6 kwietnia 2022 roku. Ostateczna lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Knurów nastąpi 14 kwietnia 202 roku o godzinie 08:00.

czytaj więcej:

Szpital Knurów

Knurów: Pomoc medyczna w nagłych wypadkach....

Zrzut ekranu 2021 06 7 o 14 17 08

Dni Knurowa się odbędą. Sprawdź plan imprezy

Zrzut ekranu 2021 06 7 o 11 54 36

Strajk pielęgniarek w Szpitalu w Knurowie

Szpital Knurów

Ile osób zaszczepił Szpital w Knurowie

Wielkogabaryty

Wywóz odpadów wielkogabarytowych - harmonogram

Lawka knurow

Czy w Knurowie brakuje koszy na śmieci?

Śmieci knurow

Zaśmiecają las przy ul. Rakoniewskiego w Knurowie