Knurów otrzyma 600 tys. zł na remont dróg w Knurowie. Jakie drogi dofinansuje GZM?

Panoramaa knurow

Gmina Knurów otrzyma ponad 600 tysięcy złotych na remont dróg w Knurowie. Do budżetu miasta Knurów wpłynie dofinansowanie z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii 620 327 zł

GZM dofinansuje dwie miejskie inwestycje - przebudowę ul. Lotników oraz Aleja Lipową. Gmina uzyska dofinansowanie w ramach bezzwrotnej dotacji z Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) oraz Funduszu Solidarności.

Po wyłonieniu wykonawcy robót, prace w rejonie ul. Lotników II obejmą wykonanie nowej nawierzchni jezdni o długości ok. 334,0 m z kostki brukowej betonowej, wykonanie kanalizacji deszczowej, wyregulowanie wysokości istniejących chodników oraz miejsc postojowych z płyt ażurowych.

Pracom towarzyszyć będą roboty ziemne, rozbiórkowe i przygotowawcze, wycinka zieleni, regulacja studzienek oraz odtworzenie nawierzchni i trawników.

Drugi z projektów objętych metropolitalnym dofinansowaniem, to z kolei kontynuacja przebudowy Alei Lipowej, rozpoczętej w 2020 roku. Wykonawca prac koncentrować się będzie na budowie ścieżki rowerowej oraz modernizacji ciągu pieszego wzdłuż ulicy.

Oba zadania powinny zostać ukończone w bieżącym roku.

Źródło: Knurów - zawsze po drodze - oficjalny serwis UM Knurów Zdj: Z.drona Rafał Grzegorz

czytaj więcej: