Knurów w rankingu 20 najbiedniejszych miast na Śląsku

0 A854 CD0 9 B42 45 DC 94 FD 8 DB5 B50 B9 CA6

Gmina Knurów znalazła się w rankingu dwudziestu najbiedniejszych miast wchodzących w skład województwa śląskiego. Ranking został przygotowany przez czasopismo "WSPÓLNOTA".

Miasto Knurów pojawiło się w rankingu 20 najbiedniejszych miast w województwie Śląskim. W rankingu przygotowanym przez czasopismo "WSPÓLNOTA" metoda obliczania wskaźnika, który został użyty w rankingu jest od lat niezmienny. 

Autorzy podkreślają, że w tworzeniu rankingu zostały pominięte środki finansowe z dotacji celowych, ponieważ są to chwilowe, lecz silne wsparcie pieniężne, które wpływa na wielkość dochodów, a nie ma wpływu na trwały wzrost zamożności budżetu miasta.

Prof. Paweł Swianiewicz i dr Julita Łukomska tłumaczą, że dochody wpływające do budżetu miasta zostały podzielone na dwa sposoby. 

  1. Odjęte zostały składki przekazywane przez miasta w związku z subwencją równoważącą.
  2. Do faktycznie zebranych dochodów dodane zostały skutki zmniejszenia stawek, ulg i zwolnień w podatkach lokalnych. 

Dochody gmin zostały skorygowane w powyższy sposób i podzielone przez liczbę ludności zamieszkiwanej w danym mieście. 

Poniżej możecie zobaczyć ranking najbiedniejszych miast w woj. śląskim wg. czasopisma "WSPÓLNOTA". 

0 A854 CD0 9 B42 45 DC 94 FD 8 DB5 B50 B9 CA6

czytaj więcej: