Knurów: Wywóz śmieci wzrośnie o kilkadziesiąt procent? Jutro zapadnie decyzja. Zobacz szczegóły

Jutro, czyli 9 lutego 2022 roku w Ratuszu Miejskim w Knurowie zapadnie decyzja dotycząca podwyższenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla mieszkańców Gminy Knurów.

PreZero
Pre Zero na otwarcie

Podczas najbliżej Sesji Rady Miasta Knurów, która odbędzie się w środę, 9 lutego 2022 roku samorządowcy z Knurowa będą głosować nad uchwałą w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zlokalizowanych na terenie administracyjnym naszego miasta. W praktyce - Oznacza to, że obecne stawki za wywóz odpadów komunalnych zostaną zwiększone o ok. 34 procent.

Nowe stawki opłat za wywóz odpadów

Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla mieszkańców zamieszkujących nieruchomości jednorodzinne oraz wielorodzinne zakłada wzrost o ok. 34 procent w stosunku do obecnie obowiązujących cen.

Nowe ceny, które mają obowiązywać od 1 marca 2022 roku*

 • 32,20 zł miesięcznie dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej za osobę
 • 31,90 zł miesięcznie dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej za osobę
 • 64,40 zł miesięcznie dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej za osobę, gdzie nie prowadzi się segregacji odpadów
 • 63,90 zł miesięcznie dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej za osobę, gdzie nie prowadzi się segregacji odpadów

*O ile radni Rady Miasta Knurów podejmą decyzję o ustaleniu nowych - wyższych - opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Knurów.

Knurów: Podwyżka opłat za wywóz odpadów komunalnych

Urząd Miejski w Knurowie uzasadnia podwyższenie opłat za wywóz odpadów komunalnych faktem, iż przy obowiązujących obecnie stawkach opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańca objętego systemem na miesiąc, wpływy z opłat nie wystarczą na pokrycie wydatków w 2022 roku. Warto dodać, że według uzasadnienia przygotowanego przez UM Knurów wynika, że w ubiegłym roku odnotowano wzrost ilości odpadów w stosunku do prognoz o 27 procent.

Od kiedy podwyżka opłat za wywóz odpadów komunalnych?

Zwiększone opłaty za wywóz odpadów komunalnych według projektu uchwały Rady Miasta Knurów będą obowiązywać od 1 marca 2022 roku.

Kolejna podwyżka opłat za wywóz odpadów komunalnych

Przypomnijmy, że ostatnia podwyżka opłat za wywóz odpadów komunalnych została wprowadzona decyzją Rady Miasta Knurów 1 stycznia 2021 roku. Jak wówczas wyglądał wzrost cen za wywóz śmieci?

 • Od 1 marca 2022 roku - 32,20 zł / 31,90 zł*
 • Od 1 stycznia 2021 roku - 24 zł
 • Przed 1 stycznia 2021 roku - 18,50 zł

*Ma zostać wprowadzone

Gmina dopłaciła do gospodarki odpadami komunalnymi

Warto dodać, że Urząd Miejski w Knurowie z uwagi na niedoszacowanie planowanych wydatków dopłacił ze środków budżetu Gminy Knurów części kosztów gospodarowania odpadami w 2021 roku w wysokości 2 416 000,00 zł

- Już w zeszłym roku z uwagi na wzrost ilości odpadów nastąpiło niedoszacowanie planowanych wydatków, dlatego też na wniosek Prezydenta Miasta, Rada Miasta Knurów w drodze uchwały zdecydowała i sfinansowaniu ze środków budżetu części kosztów gospodarowania odpadami w 2021 r. w wysokości 2 416 000,00 zł - uzasadnia Anna Lewandowska z Wydziału Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska

Zmiana regulaminu odbioru odpadów komunalnych w Gminie Knurów

1 marca 2022 roku, czyli za 21 dni zmienią się zasady w regulaminie utrzymania czystości i porządku w naszym mieście. Najbardziej odczuwalną zmianą będzie wprowadzenie pojemników na bioodpady, które zastąpią dotychczasowe worki oraz większa częstotliwość odbioru odpadów wielkogabarytowych, mebli oraz opon z zabudowy jednorodzinnej.

Zabudowa jednorodzinna - zmiany

W przypadku właścicieli nieruchomości jednorodzinnych na terenie administracyjnym Gminy Knurów zmiany będą dotyczyć:

 1. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany zakupić pojemnik na bioodpady o pojemności 120 lub 240 litrów.
 2. Dla zabudowy jednorodzinnej zostanie wprowadzony limit 2 ton odpadów poremontowych oddawanych do PSZOK w okresie jednego roku kalendarzowego z jednej nieruchomości zamieszkałe bez ponoszenia dodatkowej opłaty
 3. Częstotliwość odbioru mebli, opon oraz odpadów wielkogabarytowych zostanie zwiększona do trzech razy

Urzędnicy z Knurowa tłumaczą, że odejście z systemu workowego na pojemnikowy przyniesie korzyści ekologiczne i zmniejszy koszty.

- Przejście z obecnie obowiązującego systemu workowego na system pojemnikowy odbioru bioodpadów, co przyniesie korzyści ekologiczne i zmniejszy koszty. W 2021 r. dostarczono mieszkańcom zabudowy jednorodzinnej prawie 164 tysiące brązowych worków, które po opróżnieniu nie podlegają recyklingowi, a generują koszty - wyjaśniają urzędnicy z Urzędu Miejskiego w Knurowie

Zabudowa wielorodzinna - zmiany


Natomiast właścicieli nieruchomości wielorodzinnych na terenie administracyjnym Gminy Knurów zmiany będą dotyczyć:

W przypadku nieruchomości wielolokalowych:

 1. - Przekazanie mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz opon do PSZOK będzie organizował mieszkaniec, który jest zarazem wytwórcą odpadu, lub zarządca nieruchomości wielolokalowej, który określi zasady odbioru tych odpadów. Odpady te od 1.03.2022 r. nie będą - jak do tej pory - odbierane u źródła, a więc bezpośrednio z nieruchomości przez gminę. W PSZOK odpady są odbierane bez ponoszenia dodatkowych opłat. Nadal istnieje obowiązek dostarczenia wskazanych odpadów do PSZOK co najmniej jeden raz na miesiąc - czytamy na stronie Urzędu Miasta w Knurowie
 2. Dla zabudowy wielorodzinnej zostanie wprowadzony limit 2 ton odpadów poremontowych oddawanych do PSZOK w okresie jednego roku kalendarzowego z jednej nieruchomości zamieszkałej lub lokalu mieszkalnego bez ponoszenia dodatkowej opłaty

Źródło: Maciej Kandzior / Zdjęcie: Rafał Grzegorz

czytaj więcej:

Wielkogabaryty

Wywóz odpadów wielkogabarytowych - harmonogram

Nielegalne wysypisko w centrum Knurowa

Nielegalne wysypisko śmieci tworzy się w...

A34 C21 B7 123 A 4 B54 BFF4 67355 ECDB85 E

Jest coraz drożej. Gmina Knurów dopłaci 2,4 mln...

Szpital

Ile dzieci urodziło się w Knurowie w 2021 roku?...

Dominik Kolorz, przewodniczący zarządu Regionu-Sląskiego NSZZ "Solidarność"

Kolorz: Należy wypowiedzieć lub zawiesić system...

2 DDA0289 8 EAA 487 B 95 D9 8818 B1346864

Prezydent Rams chce sprzedać kolejny miejski...

EF3 E292 D 870 C 4684 8 DB3 234 B6129 E0 D0

Centrum Handlowe przy ul. Szpitalnej 37 zyskało...