KWK "Knurów-Szczyglowice" pionierem w zakresie wykorzystania metanu. Zobaczcie szczegóły

Jastrzębska Spółka Węglowa jest pionierem w zakresie gospodarczego wykorzystania metanu, czyli formy gazu ziemnego pochodzącego z pokładów węgla. Dzięki wybudowaniu wysokosprawnego układu kogeneracyjnego, KWK "Knurów-Szczygłowice" Ruch "KNURÓW" pokrywa znaczną część zapotrzebowania w energię elektryczną z własnych źródeł.

Energia CAT Polska - YouTube
KWK Knurów

Na terenie zakładu górniczego KWK "Knurów-Szczygłowice" Ruch "KNURÓW" została zrealizowana nowoczesna inwestycja dotycząca budowy i uruchomienia trzech gazowych zestawów wysokosprawnej kogeneracji, służących do ekologicznego wykorzystania ujętego metanu. Warto zaznaczyć, że korzysta na tym nie tylko Jastrzębska Spółka Węglowa, a przede wszystkim środowisko, ponieważ dzięki efektywnemu wykorzystaniu metanu i powietrza wentylacyjnego niebezpieczeństwo wystąpienia zagrożeń metanowych w podziemiach zakładów górniczych oraz emisja gazów cieplarnianych znacząco się zmniejsza.

Ekologicznie i ekonomicznie...

Kolejnym pozytywnym aspektem jest fakt, iż dzięki tak nowatorskim rozwiązaniom efektywność energetyczna zakładu górniczego znacząco się poprawia, bowiem w dni robocze KWK "Knurów-Szczygłowice" Ruch "KNURÓW" jest w stanie pokryć znaczną część zapotrzebowania w energię elektryczną z własnych źródeł, a w dni wolne od pracy dochodzi do 100 procent.

Dzięki nowo oddanej inwestycji ruch Knurów w dni robocze będzie pokrywał znaczną część zapotrzebowania w energię elektryczną z własnych źródeł, w weekendy dochodzącą nawet do 100 procent. Energią tą zasilimy maszyny i urządzenia wydobywcze, maszyny wyciągowe, urządzenia zakładu przeróbki mechanicznej węgla oraz pozostałe urządzenia zarówno na powierzchni jak i na dole kopalni. Tym samym spadną koszty zakupu energii elektrycznej. Natomiast energia cieplna zostanie wykorzystana do produkcji chłodu w chłodziarkach absorpcyjnych w projektowanej centralnej stacji klimatyzacyjnej - relacjonuje Andrzej Szymała, główny inżynier inwestycji w KWK "Knurów-Szczygłowice" JSW SA.

Jak to wygląda w praktyce?

Ujmowany metan z wyrobisk KWK "Knurów-Szczygłowice" transportowany jest rurociągami na powierzchnię pod wpływem depresji wytwarzanej przez powierzchniową stacje odmetanowania. Ujęty gaz trafia do układów kogeneracyjnych i zasila silniki napędzające generatory, a te z kolei generują energię elektryczną i cieplną, która kierowana jest na potrzeby kopalni.

Przedsięwzięcie obejmowało budowę i uruchomienie trzech gazowych zestawów wysokosprawnej kogeneracji opartych na silnikach Caterpillar CG260-16 o łącznej mocy 12 MW energii elektrycznej i 12 MW energii cieplnej. Jednostki te zasilane są gazem z odmetanowania kopalni (CMM) - wylicza Michał Olszówka, kierownik ds. projektów i realizacji dla Polski Południowej, Energia CAT

Spółka z Jastrzębia-Zdroju chce wykorzystywać do produkcji energii elektrycznej całość ujmowanego metanu, co przyniesie efekt ekonomiczny oraz ekologiczny.


czytaj więcej:

AF49 E515 A8 A8 4 A47 8 CED EC40 CF68 C9 C1

Chcą zamknąć kopalnie w Knurowie. Ostrzega...

Szczyglowice 04 fot dawid lach

W KWK "Knurów-Szczygłowice" trwa akcja...

DSC 0329

Odwołano zarząd JSW S.A

8 D84 F8 B1 CFD7 48 C9 91 F3 BBE4 CAE6 D293

Pociągiem do Chorwacji! To możliwe! Sprawdź...

Zrzut ekranu 2021 08 12 o 08 39 35

Jest decyzja ws. radnego, który otrzymał...

IMG 5962

Sklep Intermarche w Knurowie jak poczta, będzie...

Punkt szczepien knurow

Ruszyły zapisy na szczepienia w Knurowie