Miasto bezpodstawnie odmówiło przeprowadzenia kontroli w PWiK. Czego się obawiano?

Dotarliśmy do dokumentu rzucającego nowe światło na kontrowersyjną sprawę dotyczącą kontroli Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Knurowie.

PWiK w Knurowie - woda knurów

Od 20 czerwca do 24 sierpnia 2022 roku w Urzędzie Miasta przeprowadzono kontrolę. Regionalna Izba Obrachunkowa dopatrzyła się nieprawidłowości w sprawie odmowy przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Knurów w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Knurowie. Okazuje się, że miasto posiada prawo i narzędzia umożliwiające skontrolowanie gminnej spółki PWiK.

Komisja Rewizyjna odmówiła kontroli w PWiK w Knurowie

Maciej Kandzior, Paweł Żak, Artur Socha oraz Bogdan Danielak chcieli, aby w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Knurowie (PWiK) przeprowadzono obszerną kontrolę. Spółka nadzorowana m.in przez osoby z komitetu wyborczego Wspólnie dla Knurowa, z którego na urząd prezydenta startował Adam Rams obeszła się bez kontroli. Henryk Kurowski tłumaczył, że komisja rewizyjna nie ma prawa skontrolować gminnej spółki, ponieważ jest spółką prawa handlowego. Regionalna Izba Rachunkowa w Katowicach uznała jednak, że kontrola mogła się odbyć.

Urząd Miasta mógł skontrolować PWiK w Knurowie

Rachunkowa Izba Obrachunkowa w Katowicach twierdzi, iż Urząd Miasta w Knurowie mógł przeprowadzić kontrolę w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Knurowie powołując się na art. 12 kodeksu spółek handlowych. Magistrat jednak odmówił przeprowadzenia kontroli w gminnej spółce. Dlaczego? Nie nam oceniać.

Czego miała dotyczyć kontrola w PWiK

Przypomnijmy, że na początku ubiegłego roku radni zrzeszający się w klubie Inicjatywa dla Knurowa postanowili złożyć wniosek o kontrole w PWiK w Knurowie. Komisja Rewizyjna zdaniem Inicjatywy dla Knurowa powinna ustalić, czy przed wejściem w życie nowych taryf za wodę i ścieki, został spisany stan liczników u podmiotów i osób fizycznych korzystających z usług PWIK w Knurowie, tak, aby można było ustalić ile zużyto wody po starych, i po nowych cenach.

We wniosku czytamy również, że kontrola powinna dotyczyć ustalenia ilości samochodów, które były leasingowane przez PWiK w Knurowie od 1 stycznia 2019 roku do 28 stycznia 2022 roku. O ile PWiK Knurów leasingował samochody, komisja musiałaby ustalić jakie to były marki samochodów oraz ile wynoszą raty leasingu, bądź kredytu zaciągniętego na spłatę pojazdów.

Gdyby podczas posiedzenia Komisji Rewizyjnej wniosek radnych zostałby przegłosowany, wówczas komisja musiałaby zweryfikować listę płac pracowników PWiK w Knurowie, z ostatnich 12 miesięcy, w stosunku do posiadanych kwalifikacji poszczególnych pracowników i zawartych z nimi umów.

czytaj więcej:

knurów

Weekend w Knurowie. Gdzie iść? Co robić? Jak...

Inicjatywa dla Knurowa

Radni interweniowali w sprawie zagrożenia dla...

Podwyżka Adam Rams

Prezydent sprzedał kolejną nieruchomość. Tym...

015958 E5 7079 4632 B46 C 73627670 BC2 B

Radni uchwalili nową podwyżkę! Kolejny cios w...

8 B916 B1 C 7611 4 FF4 B84 B 74373454441 C

Fuszera warta blisko 2 miliony złotych? W nowym...

66 DE639 E 6 B2 E 4169 A1 B3 F9 E4 E5 E5 FC90

Nazwał Adama Ramsa kłamcą. Trafił przed Sąd...

MOSiR hala knurów

W hali MOSiR w Knurowie-Szczygłowicach...