Miasto chce sprzedać "zielone" tereny? Mieszkańcy wystosowali petycje.

Zdjęcie ilustracyjne/ Rafał Grzegorz z Drona
Park knurow

W ubiegły czwartek, czyli 18 listopada 2021 roku do Biura Obsługi Rady Miasta Knurów wpłynęła petycja podpisana przez 73 mieszkańców ul. Pocztowej i Spółdzielczej w Knurowie. Autorzy pisma nie zgadzają się na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Pocztowej w Knurowie.

Do Biura Obsługi Rady Miasta Knurów wpłynęła petycja sprzeciwiająca się sprzedaży nieruchomości należących do Gminy Knurów przy ul. Pocztowej w Knurowie. Chodzi o zielone tereny, które mogą być przeznaczone na zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z możliwością lokalizacji usług nieuciążliwych. 

– [...] Zostawcie nam zieleń! - grzmią mieszkańcy w petycji

Mieszkańcy zaznaczają, że wyżej wspomniane nieruchomości są terenami zielonymi stanowiącymi ogrody przydomowe mieszkańców przy ul. Pocztowej 6 i 8 w Knurowie. Lokatorzy z ul. Pocztowej wnoszą o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego we wskazanym przez nich obszarze z terenów zabudowy wielorodzinnej na tereny rekreacyjne i zielone. 

– Podczas dyżuru radnych zgłosili się do nas mieszkańcy ulicy Pocztowej 8. Złożyłem w swoim imieniu i radnego Gruszki wniosek na ręce Prezydenta. We wniosku zadaliśmy kilka pytań, m.in. czy dzierżawcy będą mogli uczestniczyć w przetargu w związku z zamiarem sprzedaży działek które do tej pory użytkowali. Mieszkańcy chcieli wyjaśnień odnośnie protokołu zdawczo -odbiorczego oraz czy ten proces można opóźnić? Z tych podstawowych pytań było takie także, czy gmina zamierza tam budować cokolwiek w związku z przeznaczeniem działek na cele usługowo - mieszkaniowe. 19 listopada otrzymaliśmy odpowiedź, która nie jest aż tak pesymistyczna dla mieszkańców, przekazałem ją jednej z osób które były na dyżurze. Jeżeli dojdzie do przetargu, mieszkańcy będą mogli w nim uczestniczyć, mogą być te tereny wykorzystywane jak do tej pory, czyli działki rekreacyjne, o tym zadecydują potencjalni nabywcy. Pewne sprawy muszą zostać jednak uregulowane, jak np złożenie wniosku o ewentualne odroczenie działań likwidacyjnych na tych działkach. Nie ma być tam żadnej zabudowy MTBS czy też SIM Śląsk. Gminie zależy na sprzedaży. Tych sprzedaży majątkowych na rok 2022 ma być bardzo dużo i mogą nawet sięgnąć kwoty kilkunastu mln zł - relacjonuje nam Artur Socha, Radny Rady Miasta Knurów

czytaj więcej:

Maciej Kandzior

Radny Kandzior chce zrezygnować z Rady Miasta Knurów? Co...

Cf7b22f0 5892 4ea1 934b 3bbccae4a82e

Jacek Sasin przyjedzie do Katowic. Przedstawi związkowcom...

Nielegalne wysypisko w centrum Knurowa

Nielegalne wysypisko śmieci tworzy się w centrum Knurowa.

Podwyżka Adam Rams

Gigantyczna podwyżka wynagrodzenia prezydenta Ramsa. Ma...

Zrzut ekranu 2021 11 10 o 17 46 52

W strachu o życie i zdrowie uczniów MSP nr 2 w Knurowie

IMG 5358

Miasto Knurów zasadzi ponad 500 drzew. Sprawdź, gdzie

Zrzut ekranu 2021 05 22 o 14 41 28

Czy Adam Rams zda test młodych?