Nowe zmiany w odbiorze śmieci w Knurowie. Czy jest się czego obawiać?

Od marca zmieni się regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie administracyjnym Gminy Knurów. Co się zmieni? Zobaczcie.

Dominik Borczyk
Wielkogabaryty

1 marca 2022 roku, czyli za 35 dni zmienią się zasady w regulaminie utrzymania czystości i porządku w naszym mieście. Najbardziej odczuwalną zmianą będzie wprowadzenie pojemników na bioodpady, które zastąpią dotychczasowe worki oraz większa częstotliwość odbioru odpadów wielkogabarytowych, mebli oraz opon z zabudowy jednorodzinnej.

Zabudowa jednorodzinna - zmiany

W przypadku właścicieli nieruchomości jednorodzinnych na terenie administracyjnym Gminy Knurów zmiany będą dotyczyć:

  1. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany zakupić pojemnik na bioodpady o pojemności 120 lub 240 litrów.
  2. Dla zabudowy jednorodzinnej zostanie wprowadzony limit 2 ton odpadów poremontowych oddawanych do PSZOK w okresie jednego roku kalendarzowego z jednej nieruchomości zamieszkałe bez ponoszenia dodatkowej opłaty
  3. Częstotliwość odbioru mebli, opon oraz odpadów wielkogabarytowych zostanie zwiększona do trzech razy

Urzędnicy z Knurowa tłumaczą, że odejście z systemu workowego na pojemnikowy przyniesie korzyści ekologiczne i zmniejszy koszty.

- Przejście z obecnie obowiązującego systemu workowego na system pojemnikowy odbioru bioodpadów, co przyniesie korzyści ekologiczne i zmniejszy koszty. W 2021 r. dostarczono mieszkańcom zabudowy jednorodzinnej prawie 164 tysiące brązowych worków, które po opróżnieniu nie podlegają recyklingowi, a generują koszty - wyjaśniają urzędnicy z Urzędu Miejskiego w Knurowie

Zabudowa wielorodzinna - zmiany


Natomiast właścicieli nieruchomości wielorodzinnych na terenie administracyjnym Gminy Knurów zmiany będą dotyczyć:

W przypadku nieruchomości wielolokalowych:

  1. - Przekazanie mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz opon do PSZOK będzie organizował mieszkaniec, który jest zarazem wytwórcą odpadu, lub zarządca nieruchomości wielolokalowej, który określi zasady odbioru tych odpadów. Odpady te od 1.03.2022 r. nie będą - jak do tej pory - odbierane u źródła, a więc bezpośrednio z nieruchomości przez gminę. W PSZOK odpady są odbierane bez ponoszenia dodatkowych opłat. Nadal istnieje obowiązek dostarczenia wskazanych odpadów do PSZOK co najmniej jeden raz na miesiąc - czytamy na stronie Urzędu Miasta w Knurowie
  2. Dla zabudowy wielorodzinnej zostanie wprowadzony limit 2 ton odpadów poremontowych oddawanych do PSZOK w okresie jednego roku kalendarzowego z jednej nieruchomości zamieszkałej lub lokalu mieszkalnego bez ponoszenia dodatkowej opłaty

czytaj więcej:

knurów

Jakie inwestycje powstaną w 2022 roku w...

AE017 A7 D 8 DB8 4092 845 B 5 B1 CA8382 AD3

Jak otrzymać mieszkanie komunalne w Knurowie?

Rada Miasta Knurów / Ratusz Knurów

Radni przegłosowali budżet. Jakie inwestycje w...

IMG 2036

Co dalej z Mieszkaniem Plus w Knurowie?

Przemyslowaa

Urząd Miasta zapomniał o firmach z ul....

Przemysłowa

Ulica Przemysłowa, czyli pechowa droga do...

Pwik knurow

Radni chcą kontroli w miejskim PWiK w Knurowie....