Nowy regulamin gospodarowania odpadami komunalnymi rozwścieczył mieszkańców Knurowa

Od marca zmienił się regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie administracyjnym Gminy Knurów. Co się zmieniło? Zobaczcie.

8 A7620 E0 DB87 4889 B836 D8 A639569753

W ubiegły wtorek, czyli 1 marca 2022 roku zmieniły się zasady w regulaminie utrzymania czystości i porządku w naszym mieście. Najbardziej odczuwalną zmianą dla mieszkańców jest wprowadzenie pojemników na bioodpady, które zastąpiły dotychczasowe worki. Pozytywną zmianą jest większa częstotliwość odbioru odpadów wielkogabarytowych, mebli oraz opon z zabudowy jednorodzinnej.

Zabudowa jednorodzinna - zmiany

W przypadku właścicieli nieruchomości jednorodzinnych na terenie administracyjnym Gminy Knurów zmiany dotyczą:

1) Właściciel nieruchomości jest zobowiązany zakupić pojemnik na bioodpady o pojemności 120 lub 240 litrów.

2) Dla zabudowy jednorodzinnej został wprowadzony limit 2 ton odpadów poremontowych oddawanych do PSZOK w okresie jednego roku kalendarzowego z jednej nieruchomości zamieszkałej bez ponoszenia dodatkowej opłaty, a częstotliwość odbioru mebli, opon oraz odpadów wielkogabarytowych została zwiększona do trzech razy

Urzędnicy z Knurowa tłumaczą, że odejście z systemu workowego na pojemnikowy przyniesie korzyści ekologiczne i zmniejszy koszty.

- Przejście z obecnie obowiązującego systemu workowego na system pojemnikowy odbioru bioodpadów, co przyniesie korzyści ekologiczne i zmniejszy koszty. W 2021 r. dostarczono mieszkańcom zabudowy jednorodzinnej prawie 164 tysiące brązowych worków, które po opróżnieniu nie podlegają recyklingowi, a generują koszty - wyjaśniają urzędnicy z Urzędu Miejskiego w Knurowie
Zabudowa wielorodzinna - zmiany

Natomiast właścicieli nieruchomości wielorodzinnych na terenie administracyjnym Gminy Knurów zmiany będą dotyczyć:

W przypadku nieruchomości wielolokalowych:

- Przekazanie mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz opon do PSZOK będzie organizował mieszkaniec, który jest zarazem wytwórcą odpadu, lub zarządca nieruchomości wielolokalowej, który określi zasady odbioru tych odpadów. Odpady te od 1.03.2022 r. nie będą - jak do tej pory - odbierane u źródła, a więc bezpośrednio z nieruchomości przez gminę. W PSZOK odpady są odbierane bez ponoszenia dodatkowych opłat. Nadal istnieje obowiązek dostarczenia wskazanych odpadów do PSZOK co najmniej jeden raz na miesiąc - czytamy na stronie Urzędu Miasta w Knurowie


Dla zabudowy wielorodzinnej zostanie wprowadzony limit 2 ton odpadów poremontowych oddawanych do PSZOK w okresie jednego roku kalendarzowego z jednej nieruchomości zamieszkałej lub lokalu mieszkalnego bez ponoszenia dodatkowej opłaty

czytaj więcej:

Alicja Omięcka

Podwyżki dla pracowników Kolei Śląskich już od 1.10.2021!

85049197 C686 4 D5 F B019 10 CD6418372 D

Tragiczny wypadek na lotnisku w Gliwicach....

Wsparcie seniorów

Chcesz mieć realny wpływ na pomoc najuboższym w...

IMG 6109

Czy kościoły w Knurowie mają cennik?

Zrzut ekranu 2021 05 21 o 07 45 54

Kolejny dzień bez prądu. Sprawdź, gdzie i kiedy

Zrzut ekranu 2021 05 10 o 09 27 50

Koniec z lasami w Knurowie? Planowana wycinka...

Policja knurow

Gdzie najniebezpieczniej w Knurowie?