Pacjenci oraz szpital kartą przetargową w Radzie Powiatu Gliwickiego?

Wysokie temperatury za oknem podkręcają - już gorącą - atmosferę w Starostwie Powiatowym w Gliwicach. Czy zdrowie mieszkańców zostało sprowadzone do wojenki politycznej?

Powiat Gliwicki
Powiat Gliwicki

23 czerwca 2022 roku podczas posiedzenia Rady Powiatu Gliwickiego miały miejsce niezapowiedziane przerwy podczas prowadzonych obrad. Długotrwały przestój zaniepokoił część radnych.

- Te spontaniczne przerwy dotyczyły wprowadzonej w trakcie sesji, uchwały mającej na celu dokapitalizowanie Szpitala Powiatowego w Pyskowicach kwotą 1,5 mln złotych - dowiedzieliśmy się od jednej z osób biorących udział w sesji.

Dokapitalizowanie szpitala kartą przetargową?

Czerwcowe posiedzenie Rady Powiatu Gliwickiego pozostawia coraz więcej pytań bez odpowiedzi, a to wszystko za sprawą wotum zaufania, którego nie otrzymał starosta Waldemar Dombek. Część radnych uważa, że dokapitalizowanie Szpitala Powiatowego w Pyskowicach było tzw. kartą przetargową, potrzebną do otrzymania wotum zaufania dla zarządu Powiatu Gliwickiego.

- Po raz kolejny sprawdziła się sytuacja, w której poprzez zaangażowanie publicznych pieniędzy próbowano przekonać radnych o słuszności działań zarządu, nie ma tutaj znaczenia ochrona pacjentów czy ochrona miejsc pracy ważna jest ochrona własnych stołków i trwanie w układach - mówi jeden z radnych Powiatu Gliwickiego.

Cała sytuacja nabiera drugiego tempa, gdy na tapet rzucimy fakt, iż Prezes Szpitala Powiatowego w Pyskowicach, już kilka miesięcy przed czerwcową sesją informował zarząd Powiatu Gliwickiego o trudnej sytuacji finansowej, mogącej mieć wpływ na możliwość utraty finansowej w okresie wakacyjnym.

- To bardzo dziwna sytuacja - oceniają radni.

Zarząd Powiatu Gliwickiego w tarapatach?

Niezadowolenie z obrotu spraw toczących się wokół Szpitala Powiatowego w Pyskowicach wyrazili również inne osoby, które bacznie obserwują sesję rady w formie online.

- Czyżby stanowiska w Zarządzie były ważniejsze niż wsparcie szpitala z pieniędzy publicznych, wsparcie udzielone w konsekwencji pacjentom powiatu - mówi nam jeden z mieszkańców naszego powiatu.

Klub PiS solą w oku zarządu Powiatu Gliwickiego

Klub Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Powiatu Gliwickiego wydaje się być dużą uciążliwością dla obecnego zarządu, o czym nie trudno się przekonać. Jeden z członków trzyosobowego zarządu miał nawet zwrócił uwagę, że niektóre uchwały i tak nie przekonają klubu PiS.

- Po zakończeniu głosowania nad wotum zaufania można było zauważyć poruszenie w zarządzie i radzie. Ciągłe przerwy świadczyły o pozaplanowych rozgrywkach. Radni i tutaj głosowali zgodnie z logiką i własnym rozeznaniem a nie obietnicami starosty Dombka, który o restrukturyzacji szpitali mówi już 3 rok. - tłumaczy jeden z radnych Powiatu Gliwickiego.

O dalszych losach politycznej niezgody między częścią radnych Powiatu Gliwickiego, a jego zarządem, będziemy na bieżąco informować.

czytaj więcej:

4311 F81 D 169 E 486 D BF4 B D5 CF8 ED88 D81

Ewa Jurczyga: Nie jestem uwikłana w żadne afery...

C1 D4 E125 CCC9 4 B53 AAF9 1 C4 C811531 C3

Kotek przyszedł do Urzędu Miasta w Knurowie....

Inicjatywa dla Knurowa

Radni z Inicjatywy dla Knurowa z wizytacją na...

UM knurów Urząd Miasta Knurów

Urząd Miasta w Knurowie szuka pracownika....

D0 D8895 A 25 B6 432 F 93 BD 5 AB294 D8 B2 F4

Jacek Szurgot:Zróbcie to dla moich dzieci....

Ul. Rakoniewskiego Knurów

Znaczna część lasu w rejonie ul. Rakoniewskiego...

F0 F6355 A 42 CF 42 AE B182 C4 F5 E06628 D3

Na pomoc Ukrainie. Niebezpieczna misja...