Podwyżki w JSW SA. Pracownicy otrzymają kilka tysięcy jednorazowej premii. Sprawdź, szczegóły

JSW

Dzisiaj, czyli 13 września odbyło się spotkanie między zarządem Jastrzębskiej Spółki Węglowej, a Reprezentatywnymi Związkami Zawodowymi. Podczas spotkania ustalono, iż pracownicy zatrudnieni w JSW otrzymają kilka tys. złotych jednorazowej nagrody, a podwyżka wyniesie 5% uwzględniając jednocześnie waloryzację bonów żywieniowych do 21 zł.

Dzisiaj w siedzibie Jastrzębskiej Spółki Węglowej odbyło się drugie spotkanie mediacyjne w sprawie zakończenia sporu zbiorowego w związku ze zgłoszonymi w dniu 5 maja 2021 roku postulatami, między Reprezentatywnymi Związkami Zawodowymi, a zarządem JSW SĄ. 

Zarząd JSW SA w porozumieniu z związkami zawodowymi ustalił, iż od 1 września 2021 roku wdraża się do stosowania nowe tabele stawek płac zasadniczych wyższe od dotychczasowych o 1,6 %, co wraz ze wzrostem płac zasadniczych o 3,4 %. od lipca br. pozwoli zrealizować wzrost stawek płac łącznie o 5 procent. 

Jednorazowe nagrody pieniężne 

Kolejnym postulatem, który został dziś podjęty na spotkaniu mediacyjnym jest ustalenie dotyczące wypłaty nagrody jednorazowej dla pracowników zatrudnionych na dzień 31.08.2021. Nagroda została podzielona na tezy grupy o zostanie wypłacona 1 października bieżącego roku: 

 
4 300 zł – zatrudnieni pod ziemią,

3 500 zł – zatrudnieni w Zakładzie Przeróbki Mechanicznej Węgla,

3 100 zł – pozostali.

Ostatnim postulatem jest zwiększenie wartości posiłku profilaktycznego, który od 1 października będzie wynosić 21 zł na dzień. 


czytaj więcej: