Policja nie popiera pomysłu postawienia pomnika na rondzie w Knurowie. Działanie niezgodne z prawem?

Jak udało się ustalić jednemu z naszych redaktorów, postawienie pomnika marszałka Ferdynanda Focha na skrzyżowaniu okrężnym krzyżującym ul. Szpitalną z ul. Kosmonautów może być niezgodne z pkt. 1 art. 39 ustawy o drogach publicznych. Nieprzychylna opinia policji opiera się na przepisach prawa oraz orzeczeniu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Knurów.Pl - knurów zawsze po drodze
E25587 C5 2776 4517 9 D6 C 909 C142 FC474

Pomnik niezgodny z prawem?

Komenda Miejska Policji w Gliwicach opierając się na art. 39 mówiącym, iż w pasie drogowym zabrania się dokonywania czynności, które mogłyby zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego, negatywnie zaopiniowała pomysł postawienia pomnika na rondzie krzyżującym ul. Szpitalną z ul. Kosmonautów, w Knurowie. Wyżej wspomniany przepis ujęty w ustawie o drogach publicznych w szczególności zabrania umieszczania obiektów budowlanych, urządzeń, przedmiotów i materiałów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Pomnik na rondzie w Knurowie. Czy powstanie?

W ustawie o drogach publicznych możemy przeczytać, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi, wydawanym w drodze decyzji administracyjnej. Z powyższej informacji wynika, że Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach powołując się na pkt. 3 art. 39 ustawy o drogach publicznych może wydać pozytywną decyzję na zlokalizowanie pomnika marszałka focha na nowym skrzyżowaniu okrężnym w Knurowie.

Policja widzi zagrożenie w bezpieczeństwie ruchu drogowego

Z informacji przekazanych przez policjantów ruchu drogowego wynika, iż postawienie obiektu budowlanego na środku skrzyżowania okrężnego może stwarzać zagrożenie w ruchu drogowym, ponieważ obiekt może rozpraszać kierowców, którzy w wyniku obserwacji obiektu mogą spowodować wypadek lub kolizję drogową.

Kto weźmie odpowiedzialność za ewentualny wypadek?

W polskim internecie możemy przeczytać wiele artykułów informujących o śmiertelnych wypadkach, gdzie kierujący pojazd zapatrzył się na obiekt budowlany zlokalizowany w pasie ruchu drogowego. Lokalni kierowcy, którzy przyzwyczają się do pomnika postawionego w samym sercu skrzyżowania okrężnego u zbiegu ul. Szpitalnej i Kosmonautów nie będą stwarzać zagrożenia w ruchu drogowym, ponieważ ich wzrok zaadaptuje się z widokiem obiektu budowlanego. Złośliwi komentują, że tzw. przyjezdni mogą powodować większe zagrożenie tłumacząc to faktem, iż mogą oni podziwiać postument francuskiego marszałka.

czytaj więcej:

JSW SA

Górnicy z JSW dostaną 14. pensję. Znamy szczegóły

Adam Rams Knurów

Gmina Knurów wysiedla mieszkańców, a potem...

8 D84 F8 B1 CFD7 48 C9 91 F3 BBE4 CAE6 D293

Pociągiem do Chorwacji! To możliwe! Sprawdź...

Building 856442 1280

Znalazł się inwestor. Powstaną dwa budynki...

Szpital Knurów

Knurów: Pomoc medyczna w nagłych wypadkach....

Przedszkole knurów

Ruszyły szczepienia uczniów w Knurowie

Szpital Knurów

Szpital w Knurowie otrzyma ponad 2 mln zł na...