Policja sprawdza czy prezydent Adam Rams popełnił przestępstwo.

Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach prowadzą czynności sprawdzające, mające na celu zweryfikowanie czy prezydent Adam Rams dopuścił się popełnienia przestępstwa.

Dominik Borczyk/Twój Knurów
Adam Rams Knurów

Komenda Miejska Policji w Gliwicach na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Gliwicach prowadzi czynności sprawdzające, czy Adam Rams dopuścił się popełnienia przestępstwa.

Adam Rams zgłoszony do prokuratury. Sprawa przekazana policji.

Mundurowi z Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach sprawdzają dane zawarte w zawiadomieniu o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Adama Ramsa oraz przedstawicieli Gminy Knurów. Funkcjonariusze muszą również sprawdzić fakty w zakresie informacji podanych w zawiadomieniu z dnia 14 czerwca 2022 roku, które wpłynęło do Prokuratury Okręgowej w Gliwicach.

Adam Rams zgłoszony do Prokuratury Okręgowej w Gliwicach. O co chodzi?

14 czerwca 2022 roku do Prokuratury Okręgowej w Gliwicach wpłynęło zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez prezydenta Adama Ramsa. Zgłaszający ma uzasadnione podejrzenia, że, Adam Rams umyślnie działając na szkodę gminy, naruszył art. 231 § 1 kodeksu karnego, który mówi, że funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa

W zawiadomieniu o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez prezydenta Adama Ramsa, zgłaszający przytoczył również podejrzenie naruszenia art. 296 § 1 kodeksu karnego, mówiący o tym, że kto, będąc obowiązany na podstawie przepisu ustawy, decyzji właściwego organu lub umowy do zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą osoby fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, przez nadużycie udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku, wyrządza jej znaczną szkodę majątkową, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

czytaj więcej:

PWiK w Knurowie - woda knurów

Czeka nas podwyżka wody w Knurowie?

knurów

Czekasz na mieszkanie z miasta? Zapomnij! Adam...

Policja Knurów

24-latek z Knurowa zatrzymany przez policję. W...

8 E8431 A5 9383 4146 B32 B F7 E8 D907 AC4 C

W Knurowie grasuje podpalacz

166900025 862356627645766 6753875014188255882 n

Kolejna elewacja zniszczona przez wandali

Dworek na jezykach

Nielegalne składowisko odpadów w centrum osiedla

Psychol z kmurowa

Psychol z Knurowa to tzw. fejk?