Prezydent Adam Rams posadził drzewo. To historyczne miejsce. Sprawdź, zdjęcia

AADC3825 6218 463 B A9 A4 2 D81912 EBBF9

Dzisiaj, czyli 8 września na terenie tzw. harcerskiej feliksówki prezydent gminy Knurów zasadził pamiątkowe drzewo.

Dzisiaj w miejscu spotkań harcerzy ZHP Knurów gościł prezydent Adam Rams w asyście wiceprezydenta Piotra Surówki oraz radnego Mariana Gruszki.

Na terenie knurowskiej feliksówki prezydent Adam Rams posadził pamiątkowe drzewo. ZHP Knurów poinformowało, że Adam Rams jest ściśle związany z tym miejscem, bowiem jego dziadek - Feliks Michalski, to jeden z powstańców śląskich, który pierwszego września 1939 roku zginął na Krywałdzie.


- To drzewo będzie swoistym pomnikiem przyrody i pamięci. W uroczystości uczestniczyli harcerze Milena Truchlewska i Jakub Krysiuk wraz z nowym drużynowym Robertem Krawczykiem - informuje ZHP Knurów 

Zdjęcia; ZHP Knurów 

AADC3825 6218 463 B A9 A4 2 D81912 EBBF9

czytaj więcej: