Prezydent Adam Rams zgłoszony do Prokuratury Okręgowej w Gliwicach. Prokuratorzy prowadzą czynności...

Do gliwickiej prokuratury wpłynęło zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez prezydenta miasta, Adama Ramsa. Sprawa dotyczy podejrzenia naruszenia art. 231 § 1 Kodeksu Karnego oraz art. 296 § 1 Kodeksu Karnego.

Adam Rams
Adam Rams zgłoszony do Prokuratury

14 czerwca 2022 roku do Prokuratury Okręgowej w Gliwicach wpłynęło zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez prezydenta Adama Ramsa. Zgłaszający ma uzasadnione podejrzenia, że, Adam Rams umyślnie działając na szkodę gminy, naruszył art. 231 § 1 kodeksu karnego, który mówi, że funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa

W zawiadomieniu o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez prezydenta Adama Ramsa, zgłaszający przytoczył również podejrzenie naruszenia art. 296 § 1 kodeksu karnego, mówiący o tym, że kto, będąc obowiązany na podstawie przepisu ustawy, decyzji właściwego organu lub umowy do zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą osoby fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, przez nadużycie udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku, wyrządza jej znaczną szkodę majątkową, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Sprawą zajmuje się Prokuratura Rejonowa Gliwice-Zachód

Jak udało nam się dowiedzieć - sprawę przejęła Prokuratura Rejonowa Gliwice-Zachód, która na tę chwilę prowadzi czynności wyjaśniające. Z uwagi na trwające postępowanie nie możemy przekazywać szczegółów dot. przedmiotowej sprawy.

czytaj więcej:

knurów

Czekasz na mieszkanie z miasta? Zapomnij! Adam...

A98 BA9 EA 397 F 46 D9 81 AF 22 F3 D8249786

Adam Rams wystawił na sprzedaż teren obok parku...

prezydent adam rams

Knurów: Czy władze miasta nie respektują...

Szkoła knurów

Fatalny stan knurowskiej oświaty? Nauczyciele...

87813 D89 DAB2 4360 A492 DABE36567 CEE

Paweł Szkatuła z PiS został asystentem prezesa...

Radny Maciej Kandzior

Radny Maciej Kandzior idzie do sądu? W tle Adam...

542483 AA 6 ED9 4 CF1 BE05 8 ACF5622 EA11

Jak obiecał, tak zrobił. Radny Paweł Żak...