Prezydent sprzedał kolejną nieruchomość. Tym razem przy ul. Szpitalnej w Knurowie

Tempo w jakim władza naszego miasta sprzedaje miejskie nieruchomości jest zaskakujące. W tym miesiącu odbył się przetarg na działkę przy ul. Szpitalnej w Knurowie.

Podwyżka Adam Rams

14 lipca 2022 roku w budynku Urzędu Miasta odbył się nieograniczony przetarg na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości o powierzchni 0,2685 ha, stanowiącej własność gminy, położonej na działce o nr. ewidencyjnym 1730/16 przy ul. Szpitalnej w Knurowie. W przetargu wziął udział tylko i wyłącznie jeden podmiot. Podmiotem ustalonym jako nabywca jest firma KOMART Investments z Knurowa. Nieruchomość została sprzedana za 380.590,00 zł.

czytaj więcej:

4311 F81 D 169 E 486 D BF4 B D5 CF8 ED88 D81

Ewa Jurczyga: Nie jestem uwikłana w żadne afery...

UM knurów Urząd Miasta Knurów

Kontrola w Radzie Miasta. Wykazano istotne...

4088 A8 F3 8093 4 A16 8 AFF 4 E3 D6 EDB778 F

Miasto zburzy zabytkowy familok przy ul. Dworcowej

Inicjatywa dla Knurowa

Radni z Inicjatywy dla Knurowa z wizytacją na...

Dworcowa 25 Knurów

Skandal! Gmina Knurów planuje wyburzyć...

Podwyżki knurów

Kolejne drastyczne podwyżki czynszów dla...

Paweł Rostkowski Knurów

Paweł Rostkowski został radnym Młodzieżowego...