Przyjąłeś uchodźców wojennych pod swój dach w Knurowie? Poniesiesz dodatkową opłatę za śmieci!

Prezydent Adam Rams nie wziął przykładu z innych miast i nie zwolnił właścicieli nieruchomości przyjmujących uchodźców wojennych z dodatkowej opłaty za wywóz odpadów komunalnych. Oznacza to, że osoby, które goszczą uciekające przed wojną kobiety i dzieci będą musiały złożyć korektę i ponosić za nich opłatę.

Smieci

Inne miasta dają taryfę ulgową dla gościnnych mieszkańców, ale nie Knurów

Urząd Miasta w Knurowie przypomina, że osoby, które przyjęły pod swój dach uchodźców wojennych z Ukrainy na dłużej niż dwa tygodnie, są zobligowane do uiszczenia opłaty za dodatkowe osoby wytwarzające odpady komunalne. Tym śladem nie poszli prezydenci i burmistrzowie innych miast, którzy postanowili, że mieszkańcy goszczący obywateli Ukrainy nie będą musieli płacić za śmieci, a mieszkańcy np. Gniezna zostali zwolnieni z podatku od nieruchomości w 2022 roku.

czytaj więcej:

31 B38 F86 4 FCB 4603 A4 F3 5 A7 D3 F40 E920

Paweł Żak punktuje prezydenta Adama Ramsa....

UM knurów Urząd Miasta Knurów

Kontrola w Radzie Miasta. Wykazano istotne...

Powiat Gliwicki

Zarząd Powiatu Gliwickiego straci stanowiska?

4088 A8 F3 8093 4 A16 8 AFF 4 E3 D6 EDB778 F

Miasto zburzy zabytkowy familok przy ul. Dworcowej

Inicjatywa dla Knurowa

Radni z Inicjatywy dla Knurowa z wizytacją na...

Dworcowa 25 Knurów

Skandal! Gmina Knurów planuje wyburzyć...

Podwyżki knurów

Kolejne drastyczne podwyżki czynszów dla...