Rada Powiatu Gliwickiego naruszyła prawo? Zawiadomiono Wojewodę Śląskiego!

Stowarzyszenie Młodzi Aktywni Gliwice uważa, że Rada Powiatu Gliwickiego zdejmując punkt głosowania w sprawie odwołania zarządu Powiatu Gliwickiego naruszyła prawo.

Powiat Gliwicki
Powiat Gliwicki

8 września 2022 roku do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach wpłynęła skarga na sposób przeprowadzenia sesji Rady Powiatu Gliwickiego. Stowarzyszenie zwraca uwagę, że samorządowcy mogli naruszyć ustawę o samorządzie powiatowym nie rozpatrując wniosku o odwołanie zarządu Powiatu Gliwickiego w ustawowym terminie.

- […] Przewodniczący w trakcie rozpatrzenia punktu podał jednak pod głosowanie jego zdjęcie z porządku obrad, co w opinii stowarzyszenia jest niezgodne z prawem - czytamy w skardze napisanej przez Stowarzyszenie Młodzi Aktywni Gliwice.

Stowarzyszenie wskazuje również, że samorządowcy nie byli władni do decydowania o usunięciu punktu dotyczącego wniosku o odwołanie zarządu Powiatu Gliwickiego, ponieważ obowiązek jego rozpatrzenia wynika z ustawy.

- Mandat organu wykonawczego powiatu przy braku uzyskania wotum zaufania jest znacząco osłabiony, zatem koniecznym jest poddanie pod rozwagę dalszego funkcjonowania składu osobowego zarządu w stosunkowo krótkim czasie - zaznaczają Młodzi Aktywni Gliwice.

czytaj więcej:

PWiK w Knurowie - woda knurów

Czeka nas podwyżka wody w Knurowie?

DC626713 B71 C 4 DB5 A768 0 A43082 E15 A8

Dawid Rams: Wakacje w starostwie nie będą...

Inicjatywa dla Knurowa

Radni interweniowali w sprawie zagrożenia dla...

Podwyżka Adam Rams

Prezydent sprzedał kolejną nieruchomość. Tym...

8 B916 B1 C 7611 4 FF4 B84 B 74373454441 C

Fuszera warta blisko 2 miliony złotych? W nowym...

66 DE639 E 6 B2 E 4169 A1 B3 F9 E4 E5 E5 FC90

Nazwał Adama Ramsa kłamcą. Trafił przed Sąd...

MOSiR hala knurów

W hali MOSiR w Knurowie-Szczygłowicach...