Radni przegłosowali budżet. Jakie inwestycje w przyszłym roku?

Podczas dzisiejszej zdalnej sesji Rady Miasta w Knurowie radni uchwalili budżet na nadchodzący rok.

Dominik Borczyk/Twój Knurów
Rada Miasta Knurów / Ratusz Knurów

Dzisiaj, czyli 15 grudnia 2021 roku odbyła się sesja Rady Miasta w Knurowie podczas, której radni niejednogłośnie uchwalili budżet na nadchodzący rok.

Budżet Gminy Knurów na 2022 rok

Uchwała w sprawie budżetu Gminy Knurów na nadchodzący rok zakłada dochody w wysokości 191 075 624,75 zł oraz wydatki w wysokości 219 673 692, 00 zł. Deficyt budżetu wynosić będzie 28 598 067, 25 zł i zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 24 632 583,25 zł oraz z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 3 965 484,00 zł w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3 965 484,00 zł.

Warto dodać, że z uchwała budżetowa zakłada dotację dla Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie (MZGLiA) w wysokości 6 258 100,00 zł m.in na przebudowę lokali mieszkalnych z likwidacją źródeł niskiej emisji, remont oraz naprawę lokali i budynków mieszkalnych, bieżące utrzymanie kapliczki św. Barbary, Centrum Przesiadkowych czy wolnostojących toalet.

Dzisiejsza uchwała upoważnia Prezydenta Miasta do samodzielnego zaciągania zobowiązań finansowych jednorazowo do wysokości 25 mln złotych.

Wydatki Gminy Knurów na 2022 rok

 1. Rolnictwo i łowiectwo - 1 700,00 zł
 2. Handel - 407 500,00 zł
 3. Transport i łączność - 13 616 229,00 zł
 4. Turystyka - 25 000,00 zł
 5. Działalność usługowa - 2 716 240,00 zł
 6. Administracja publiczna - 29 496 698,00 zł
 7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 2 565 742,00 zł ( m.in na: OSP - 151 692, 00 zł oraz Straż Miejska - 2 272 550,00 zł)
 8. Obsługa długu publicznego - 3 029,00 zł
 9. Różne rozliczenia - 6 254 077,00 zł
 10. Oświata i wychowanie - 63 958 529,00 zł
 11. Ochrona zdrowia - 804 000,00 zł
 12. Pomoc społeczna - 8 240 296,00 zł
 13. Edukacyjna opieka wychowawcza - 378 762,00 zł
 14. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 34 846 916,00 zł
 15. Kultura fizyczna - 11 300 805,00 zł

Przykładowe inwestycje Gminy Knurów na 2022 rok:

 1. Montaż instalacji OZE w obiektach publicznych Gminy Knurów - hala MOSiR przy ul. Aleja Lipowa 12 a - 342 tys. zł
 2. Termomodernizacja budynku zaplecza szatniowego stadionu przy ul. Dworcowej 28 w Knurowie - 600 tys. zł
 3. Modernizacja elewacji Pływalni Krytej przy ul. Szpitalnej 23 w Knurowie - 80 tys. zł
 4. Projekt pn: Nowoczesny Dom Kultury w Knurowie - 4,1 mln zł
 5. Art Fest festiwal sztuk w Knurowie - 150 tys. zł
 6. Budowa skateparku w Knurowie - 1,36 mln zł
 7. Modernizacja placu zabaw w rejonie u. Ułanów - 488 tys. zł
 8. Modernizacja parku NOT - 757 tys. zł
 9. Odwodnienie dla części obszarów zlewni cieku Knurowianka położonych w rejonie ul. Koziełka w Knurowie - 400 tys.
 10. Odwodnienie w rejonie osiedla WP I i WP II oraz odbudowa rowu Witrel w Knurowie - 3,5 mln zł
 11. Budowa ul. Kwiatowej w Knurowie - kanalizacja deszczowa - 620 tys. zł
 12. Budowa windy zewnętrznej oraz podjazdów w MSP nr 9 - 530 tys. zł
 13. Przebudowa MSP nr 4 wraz z adaptacją placu szkolnego - 9 mln zł
 14. Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Rakoniewskiego - 300 tys. zł
 15. Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. Rakoniewskiego w Knurowie - 800 tys. zł
 16. Park przemysłowo-technologiczny wraz z Centrum Nauki - 500 tys. zł
 17. Przebudowa ul. Jordana w Knurowie - 200 tys. zł
 18. Budowa ul. Kwiatowej w Knurowie - 900 tys. zł
 19. Budowa nowego przejścia dla pieszych w rejonie ul. Aleja Piastów i Hugo Kołłątaja w Knurowie - 150 tys. zł
 20. Przebudowa ul. Dywizjonu 303 w Knurowie - 4,16 mln zł
 21. Przebudowa ul. Przemysłowej w Knurowie - 3 mln zł
 22. Budowa obwodnicy od ul. Szpitalnej do ul. Rybnickiej w Knurowie - 331 000 zł
 23. Przebudowa ul. Szpitalnej w Knurowie od skrzyżowania z ul. Batorego do skrzyżowania z ul. Niepodległości - 150 tys. zł

czytaj więcej:

Śmieci Knurów

Radni chcą podwyższyć stawkę za wywóz śmieci....

knurów

Jakie inwestycje powstaną w 2022 roku w...

27 F4 ED98 5315 456 C BC2 E DD16 DAA47 C30

W tym miejscu powstanie miejska inwestycja....

Panoramaa knurow

688 tys. za sprzątanie miasta Knurow

136704713 3602083883200458 6324543400063704362 n

Inwestycje w Knurowie na 2021 rok

Ck hard

Knurów otrzyma blisko 2 mln zł od rządu

Przemyslowaa

Urząd Miasta zapomniał o firmach z ul....