Silny wstrząs w okolicy. Czy załoga KWK „Budryk” jest bezpieczna? Odpowiada dyspozytor ds. tąpnięć

JSW S.A.
80 F72391 1192 4 C96 AEA3 A02 FD9 A26 B20

Dzisiaj, 5 sierpnia, o godzinie 21:19 mieszkańcy Knurowa, Gierałtowic, Ornontowic poczuli bardzo silny wstrząs, który zabujał niejednym budynkiem umiejscowionym w okolicy. Czy wstrząs pochodzi z KWK „BUDRYK”?

Dosłownie przed chwilą wielu mieszkańców Knurowa, Gierałtowic, czy Ornontowic poczuło bardzo silny wstrząs, który powstał o godzinie 21:19. Wielu z naszych czytelników postanowiło zapytać nas, czy wstrząs pochodzi z KWK „Knurów-Szczygłowice” oraz o bezpieczeństwo pracowników pracujących pod ziemią.

Wśród czytelników Twój Knurów znajdują się małżonki oraz rodziny osób pracujących na zakładzie górniczym KWK „Budryk”, więc postanowiliśmy zapytać dyspozytora ds. tąpnięć z kopalni „Budryk” czy pracownicy pracujący pod ziemią są bezpieczni oraz czy wstrząs powstał w w/w kopalni. 

- To kategorycznie nie był wstrząs z kopalni KWK „Budryk”, a pracownicy pracujący w tej chwili pod ziemią są bezpieczni - informuje  dyspozytor ds. tąpnięć KWK „Budryk” 


czytaj więcej: