Sportowa karta mieszkańca w Knurowie, czyli dofinansowanie do karnetów i aktywności sportowej

78 DA01 CD ECBE 4794 80 A6 DDFC84 B42 EBF

Dzisiaj, czyli 9 sierpnia, do Urzędu Miejskiego w Knurowie wpłynął wniosek od redaktora naczelnego Twój Knurów, dotyczący wdrożenia knurowskiej karty sportowca, która według założeń miałaby być dofinansowaniem do karnetów dla niezamożnych mieszkańców Knurowa.

Sportowa karta mieszkańca gminy Knurów miałaby obniżyć koszt zakupu usług oferowanych przez siłownie, baseny, kluby sportów walki , zajęcia dla dzieci, czy fitness dla kobiet w ciąży.

– Mając na uwadze szerzenie aktywności sportowej wśród mieszkańców gminy Knurów, zwracam się do pana z prośbą o podjęcie działań dotyczących utworzenia sportowej karty mieszkańca gminy Knurów, która zakładałaby dofinansowanie do karnetów w różnych placówkach sportowo-rekreacyjnych na terenie miasta Knurów. - pisze w liście do prezydenta Dominik Borczyk, autor pomysłu. 

Jak miałaby wyglądać współpraca samorządu z placówkami sportowo-rekreacyjnymi w Knurowie? 

Gmina Knurów jako jednostka samorządu terytorialnego miałaby w założeniu podpisać umowę z obiektami sportowymi, które co miesiąc przekazywałyby do Urzędu Miasta Knurów szczegółowe dane dotyczące ilości mieszkańców, którzy korzystali z wyżej wspomnianych placówek sportowych, dzięki czemu mogłoby dojść do rozliczenia finansowego obiektu z UM.

Treść pismaczytaj więcej: