Straż Miejska Knurów kosztuje budżet miasta 2,13 mln zł. Na co idą pieniądze?

Sm

Utrzymanie jednostki organizacyjnej Urzędu Miasta Knurów kosztuje budżet miasta 2,13 mln złotych. Na co idzie, aż tyle pieniędzy, a ile w porównaniu kosztuje utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych?

2 133 900,00 zł - tyle dokładnie wynosi utrzymanie Straży Miejskiej w Knurowie. 

O wydatkach na Straż Miejską możemy przeczytać w uchwale w sprawie budżetu Gminy Knurów na 2021 rok, którą utworzył Przewodniczący Rady Miasta Knurów. W uchwale zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznych gminy Knurów czytamy, że wydatki na straż gminną(miejską) wynoszą 2 133 900,00 zł z czego 63 % przeznaczono na wynagrodzenia osobowe pracowników formacji obronnej miasta Knurów. 

 • Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 60 000,00 zł
 • Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 350 000,00 zł
 • Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 115 000,00 zł
 • Składki na ubezpieczenia społeczne – 251 200,00 zł
 • Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 36 000,00 zł
 • Wynagrodzenia bezosobowe – 5 000,00 zł
 • Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 30 000,00 zł

Inne wydatki na Straż Miejską Knurów: 

 • Zakup materiałów i wyposażenia – 69 000,00 zł
 • Zakup energii – 5 500,00 zł
 • Zakup usług remontowych – 40 000,00 zł
 • Zakup usług zdrowotnych – 5 000,00 zł
 • Zakup usług pozostałych – 31 000,0 zł
 • Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 12 000,00 zł
 • Podróże służbowe krajowe – 1 000,00 zł
 • Różne opłaty i składki – 9 500,00 zł
 • Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 4 500,00 zł
 • Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 12 000,00 zł
 • Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 17 200,00 zł
 • Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rozbudowa monitoringu80 000,00 zł

Ile pieniędzy z Budżetu Miasta Knurów przeznaczane jest na Ochotnicze Straże Pożarne? 

W BIP Knurów czytamy, że na Ochotnicze Straże Pożarne działające na terenie gminy Knurów z budżetu gminy przeznaczane jest 146 542,00 zł

czytaj więcej: