Strażacy zaalarmowani na skrzyżowanie ul. Kosmonautów z ul. 1-go Maja w Knurowie

Dosłownie przed chwilą, bo o godzinie 15:45 oficer dyżurny numeru alarmowego, zadysponował strażaków z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Knurowie na skrzyżowanie ul. Kosmonautów i ul. 1-go Maja w Knurowie, do usunięcia plamy ropopochodnej rozciągającej się na jezdni.

Gliwice_na_sygnale
Straż knurów, jrg knurów