Szpital w Knurowie wprowadził odwiedziny chorych

Twój Knurów
Szpital Knurów

Po kilkunastu miesiącach Szpital w Knurowie wznawia możliwość odwiedzin pacjentów. Obowiązują jednak limity osób i reżim sanitarny.

Szpitale były zamknięte dla odwiedzających praktycznie od początku pandemii. We wtorek, 13 lipca, Szpital w Knurowie poinformował o możliwości odwiedzin pacjentów - oczywiście z pewnymi ograniczeniami. 

Zasady odwiedzin

W przypadku pacjenta w stanie ciężkim, terminalnym dopuszcza się odwiedziny pacjenta w Szpitalu mogą nastąpić jedynie za zgodą Ordynatora lub Lekarza dyżurnego.

Ze względu na sytuację epidemiczną (zmniejszoną liczbę zachorowań) związaną z COVID-19 dopuszcza się odwiedziny na Oddziale Położniczym według przedstawionych poniżej zasad:

  1. Na oddział położniczy może wejść jedynie partner/ osoba bliska, która towarzyszyła Pacjentce przy porodzie;
  2. Osoba ta musi mieć ujemny wywiad epidemiologiczny;
  3. Odwiedziny są możliwe codziennie (raz na dobę) w godz. 15.00- 17.00;
  4. Odwiedziny mogą trwać do 30 minut

Warto zaznaczyć że w salach kilkuosobowych może przebywać jednocześnie tylko jedna osoba odwiedzająca. Pacjentki z jednej sali  ustalają pomiędzy sobą kolejność pory odwiedzin;

  1. Przed wejściem na oddział należy wypełnić ankietę epidemiologiczną na Izbie Przyjęć;
  2. Pracownik Izby Przyjęć powiadamia oddział i dopiero za zgodą położnych osoba odwiedzająca może udać się na oddział;
  3. Na terenie szpitala osoba odwiedzająca zobowiązana jest do noszenia maseczki ochronnej;
  4. Przed wejściem na oddział należy zdezynfekować ręce;

Ważne

Odwiedziny odbywają się wyłącznie we wskazanym przez personel miejscu- zabrania się spacerowania po korytarzu, korzystania z toalet na oddziałach oraz siadania na łóżka szpitalne.W przypadku zwiększonej ilości zachorowań Dyrekcja Szpitala w każdej chwili ma prawo odwołać bądź zmienić zasady odwiedzin na oddziale położniczym

czytaj więcej: