1899227 646028173 full

Tomasz Michalski osobowością roku DZ w kategorii BIZNES

Knurowianin, Tomasz Michalski otrzymał kolejną prestiżową nagrodę.

Miesiąc temu Dziennik Zachodni rozpoczął swój coroczny plebiscyt Osobowość Roku 2020. W tym roku internauci mogli wybrać osobowość roku w kulturze i nauce, biznesie, samorządności i działalności społecznej. 

Jagoda Rudnik otrzymała tytuł Osobowość Roku w kategorii Kultura. Przeczytaj artykuł

Tomasz Michalski został nominowany za konsekwentne, długoletnie działania biznesowe na rynku górniczym, oferowanie najwyższej jakości produktów i świadczonych usług. W szczególności - za reakcję na potrzeby rynku, wymuszone pandemią koronawirusa. KOMSTAL opracował technologię, na bazie której powstały w pełni zautomatyzowane: kabina przejściowa do dezynfekcji natryskowej dla ludzi i urządzenie futrynowe do odkażania oraz urządzenie do dezynfekcji rąk. Nominacja to także wyraz uznania dla połączenia biznesu i szerokiej, długoletniej działalności charytatywnej. - czytamy na stronie Dziennika Zachodniego

50-letni mieszkaniec Knurowa otrzymał 604 głosy, dzięki czemu otrzymał tytuł Osobowość Roku 2020 w kategorii Biznes.

Przypomnijmy...

Warto dodać, że 18 kwietnia 2018 roku, podczas sesji Rady Miasta Knurów, Tomaszowi Michalskiemu została przyznana najwyższa nagroda miasta Knurów. Michalski otrzymał Laur Knurowa w kategorii osoby fizyczne. 

Przypomnijmy, że Tomasz Michalski otrzymał tytuł Mecenasa Sportu za pomaganie poprzez sport. Tytuł przyznał prezydent Adam Rams. BANK PKO S.A. wyróżnił Michalskiego za wkład w rozwój małej przedsiębiorczości. Związek Zawodowy KADRA działający przy KWK Marcel przyznał Tomaszowi Michalskiego Honorowy Kordzik Górniczy za wieloletni wkład w rozwój górnictwa. Na koniec warto wspomnieć, że Tomasz Michalski jest również honorowym członkiem IPA Knurów.

Zdjęcie: Dziennik Zachodni

Dziś na Twój Knurów wspomnimy również o innych mieszkańcach Knurowa, którzy otrzymali tytuł Osobowość Roku w kategorii Samorządność oraz Kultura.

Nagrodę od Dziennika Zachodniego w kategorii Kultura otrzyma Jagoda Rudnik, a w kategorii Samorządność - Tomasz Rzepa.

czytaj dyskusję

Polecamy: