Uczniowie knurowskiej mundurówki awansowali na wyższe stopnie

Dzisiaj, czyli 7 kwietni 2022 roku w II Liceum Ogólnokształcącym wchodzącym w skład Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie odbyła się uroczystość przyznania awansów na wyższe stopnie uczniom klas mundurowych oraz ratowniczych.

Archiwum
ZSz nr 2 w Knurowie

W Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie tradycją stało przyznanie awansów adeptom klas mundurowych na wyższy stopień, które zostały ujęte w regulaminie klas mundurowych w ZSZ nr 2 w Knurowie.


Dla wielu adeptów klas mundurowych oraz ratowniczych dzisiejszy dzień był długowyczekiwany oraz wyjątkowy. Uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Knurowie w oparciu o decyzję kadry szkoleniowej otrzymali awanse na wyższe stopnie.

Co uczeń mundurówki musi zrobić, aby uzyskać awans na wyższy stopień?

Regulamin klas mundurowych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie mówi, że awans na kolejny stopień jest uhonorowaniem określonych postaw i wyników w nauce ucznia, a głównym celem awansów jest promowanie systematycznej pracy i nauki uczniów.

Uczeń klasy mundurowej oraz ratowniczej, aby uzyskać awans na wyższy stopień musi spełnić określone wymagania, takie jak m. in. co najmniej bardzo dobra ocena z zachowania, co najmniej 85% obecności, zaliczenie testu sprawnościowego, brak ocen niedostatecznych i co najmniej ocena dobra, bardzo dobra i celująca odpowiednio w klasie pierwszej, drugiej lub trzeciej z taktyki i techniki interwencji służb mundurowych. Uzyskanie wyższego stopnia na uroczystości szkolnej jest dla każdego ucznia szczególnie wyróżniające i motywujące.

czytaj więcej:

ED74 C398 B8 BE 4392 BB6 B 8 B50 E0 A0 EAE8

Kadeci klas mundurowych z ogromną dawką wiedzy

ZSZ nr 2 w Knurowie

Uczniowie szkół ponadpodstawowych mogą otrzymać...

paderek knurów

Zespół Szkół im. I. J. Paderewskiego z ogromnym...

908 A2 FDE B3 F9 494 E B833 C232 A9196 CDD

Uczniowie ZSZ nr 2 w Knurowie z perspektywą...

1 ADFC209 5 F10 4 C63 80 E2 BE07892 A7 D6 E

W Knurowie powstaje specjalistyczne...

paderek knurów

24 dzieci z Ukrainy uczy się w Knurowie

Szkoła knurów

Dzieci z Ukrainy uczą się w knurowskich szkołach