Uczniowie szkół ponadpodstawowych mogą otrzymać wysokie stypendia pieniężne

Rada Powiatu Gliwickiego przyjęła uchwałę w sprawie programu stypendialnego skierowanego do uczniów z Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie oraz Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie.

ZSZ nr 2 w Knurowie

Rada Powiatu Gliwickiego przyjęła Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów pobierających naukę w szkołach ponadpodstawowych na terenie Powiatu Gliwickiego. Oznacza to, że uczniowie Zespołu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Knurowie będą mogli korzystać z programu stypendialnego. Z tego programu będą mogli korzystać również uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie.

- Każdy uczeń, który spełni kryteria, może otrzymać stypendium w wysokości 1000 zł - wyjaśnia Dawid Rams, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Powiatu Gliwickiego.

Stypendia mogą otrzymać uczniowie, którzy w danym roku szkolnym uzyskali z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocenę klasyfikacyjną na koniec roku szkolnego wynoszącą co najmniej 5,0 lub tytuł laureata albo finalisty olimpiad międzynarodowych lub krajowych przedmiotowych lub zawodowych zwalniających z egzaminu maturalnego lub z części pisemnej egzaminu zawodowego. Wnioski będzie można składać od 30 kwietnia do 30 czerwca każdego roku do Biura Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Gliwicach.


czytaj więcej:

ED74 C398 B8 BE 4392 BB6 B 8 B50 E0 A0 EAE8

Kadeci klas mundurowych z ogromną dawką wiedzy

paderek knurów

Zespół Szkół im. I. J. Paderewskiego z ogromnym...

908 A2 FDE B3 F9 494 E B833 C232 A9196 CDD

Uczniowie ZSZ nr 2 w Knurowie z perspektywą...

ZSz nr 2 w Knurowie

Uczniowie knurowskiej mundurówki awansowali na...

1 ADFC209 5 F10 4 C63 80 E2 BE07892 A7 D6 E

W Knurowie powstaje specjalistyczne...

paderek knurów

24 dzieci z Ukrainy uczy się w Knurowie

Szkoła knurów

Dzieci z Ukrainy uczą się w knurowskich szkołach