W Knurowie powstanie strzelnica

Mamy dobrą informację dla miłośników strzelectwa oraz osób lubiących zastrzyk adrenaliny!

DD7 E8 EC8 81 D6 4 C4 F BD08 8 D696 AF73296

Na terenie administracyjnym Gminy Knurów powstanie strzelnica sportowa, która będzie zlokalizowana w rejonie ul. Stawowej w Knurowie.

W Knurowie powstanie strzelnica

Właścicielem strzelnicy będzie Stowarzyszenie Silesia Superior z siedzibą w Knurowie, które zajmuje się rozwojem i upowszechnianiem dyscypliny sportu z dziedziny strzelectwa sportowego.

Stowarzyszenie ma na celu:

 • Promowanie i organizowanie działań o charakterze kolekcjonerskim, w szczególności w zakresie militariów, w tym broni palnej, wśród członków Stowarzyszenia,
 • Rozwój i upowszechnianie dyscyplin sportu z dziedziny strzelectwa sportowego,
 • Podnoszenie poziomu wyszkolenia praktyczno-teoretycznego swoich Członków,
 • Zwiększenie sprawności fizycznej i umiejętności technicznych,
 • Propagowanie, inicjowanie oraz prowadzenie szkoleń w zakresie strzelectwa,
  w tym strzelectwa historycznego,
 • Integrację środowiska strzeleckiego,
 • Organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w szczególności
  w oparciu o sport strzelecki,
 • Promowanie postaw obywatelskich, wśród dorosłych, a także dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. „patriotyzmu jutra”,
 • Promocję i wspieranie działań przyczyniających się do popularyzowania sportów towarzyszących dziedzinie strzelectwa sportowego,
 • Opiekę nad zabytkami architektury militarnej, posiadającymi wartość historyczną lub naukową, inicjowanie działań restauratorskich mających na celu wyeksponowanie wartości historycznych i estetycznych zabytków, w tym, jeżeli istnieje taka potrzeba, uzupełnienie lub odtworzenie ich części, oraz dokumentowanie tych działań,
 • Podejmowanie działań z zakresu rekonstrukcji historycznej,
 • Popularyzacja, uczestnictwo, rozwój i organizacja działań w zakresie propagowania historii i tradycji narodowych Regionu Śląskiego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, podtrzymywania tradycji regionalnej oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • Reprezentowanie lokalnych środowisk miłośników historii i tradycji formacji wojskowych na sympozjach, konferencjach i spotkaniach rekonstrukcyjnych
  na terytorium RP oraz za granicą,
 • Czynny udział w życiu naukowym środowisk lokalnych dotyczącym propagowania wiedzy o historii,
 • Organizowanie rekonstrukcji historycznych z wykorzystaniem dopuszczonych prawem rodzajów broni.


czytaj więcej:

Ul. Rakoniewskiego Knurów

W rejonie ul. Rakoniewskiego powstanie osiedle....

0 D361469 0 B76 4289 9 F79 2 CE97 F908 EB1

Frustracja wśród mieszkańców osiedla Wojska...

3437 DAED 2 C58 49 A9 A3 CB AA84 E3 B926 FB

Gmina Knurów wybuduje 44 mieszkania. Bloki...

FC408 FD4 211 F 40 D3 9186 6 A6 D63 DC0622

Polsat zainteresował się problemem mieszkańców...

0420 EBE8 BCB8 430 F B93 C B50 B31 BD4 DFF

Jakie sklepy powstaną w Knurowie?

Węzeł autostradowy w Knurowie zostanie zamknięty?

Węzeł autostradowy w Knurowie zostanie...

19 B518 A5 A6 D9 44 E2 9 D9 F 8 FF0 CC96 C96 D

W Gliwicach powstanie fabryka samolotów. Zobacz...