Wstydliwa podwyżka. Radni nie chcą komentować projektu podwyższenia diet

Radni Rady Miasta Knurów mogą liczyć na spore podwyżki. Podczas najbliższej sesji radni podejmą decyzję w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet. Przewodniczący, Tomasz Rzepa będzie mógł liczyć na dietę w wysokości 3220 zł na miesiąc. Radni nie chcą komentować sprawy.

Dominik Borczyk/Twój Knurów
Ratusz Knurów

Na początku warto zaznaczyć, że dieta radnego miasta Knurów jest dochodem zwolnionym od podatku dochodowego, a co ważne - nie rozpatrujemy jej w kategorii wynagrodzenia. Dieta radnych jest zwrotem części wydatków ponoszonych przez samorządowców w związku z wykonywaniem mandatu radnego jak np. uczestnictwo w sesji rady miasta, która zazwyczaj jest organizowana raz w miesiącu oraz w komisjach stałych rady Miasta Knurów.

O ile wzrosną diety radnych Miasta Knurów?

W najbliższą środę, czyli 17 listopada 2021 roku w Ratuszu Miejskim w Knurowie odbędzie się posiedzenie radnych, którzy podejmą decyzję o przyznaniu sobie podwyżki z wyrównaniem od sierpnia bieżącego roku.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Miasta Knurów zakłada podwyżki o ponad 900 zł dla każdego z radnych. Miesięczne diety w formie ryczałtu określonego dla poszczególnych radnych kształtują się następująco:

  1. 3220 zł dla Przewodniczącego Rady Miasta Knurów
  2. 2791 zł dla Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Knurów
  3. 2576 zł dla Przewodniczącego Komisji Rady Miasta Knurów
  4. 2362 zł dla Wiceprzewodniczącego Komisji Rady Miasta Knurów
  5. 2147 zł dla Radnego Rady Miasta Knurów

W skali roku diety radnych mogą kształtować się następująco:

  1. 38 tysięcy 651 zł dla Przewodniczącego Rady Miasta Knurów
  2. 33 tysiące 492 zł dla Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Knurów
  3. 30 tysięcy 912 zł dla Przewodniczącego Komisji Rady Miasta Knurów
  4. 28 tysięcy 344 zł dla Wiceprzewodniczącego Komisji Rady Miasta Knurów
  5. 25 tysięcy 764 zł dla Radnego Rady Miasta Knurów

Warto dodać, ze wysokość diety zależy również od tego, w ilu komisjach zasiadają radni i od tego, jakie pełnią w nich funkcje, czy są przewodniczącymi, czy zastępcami, czy tylko zwykłymi członkami.

Radni dostaną wyrównanie od sierpnia 2021 roku!

W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Knurowie czytamy, że projekt uchwałyzakłada wyrównanie należności z tytułu diety za okres od 1 sierpnia 2021 roku, które zostanie wypłacone do 10 grudnia 2021 roku.

Uzasadnienie podwyżek

W uzasadnieniu czytamy, że proponowany sposób ustanawiania i wypłacania diet jest zgodny z obowiązującymi przepisami w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy.

Przedstawiony projekt uchwały ma na celu dostosowanie zasad wypłat diet z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. Mając na uwadze powyższe podjęcie uchwały jest zasadne - czytamy w projekcie uchwały podpisanym przez Tomasza Rzepę


czytaj więcej:

669 DD3 CE DF20 4 BAF 9 FB5 7 BA2 D6 FF2105

Radni uchwalili podwyżkę. Wzrośnie stawka...

5111 A333 9263 4190 88 F0 40 A71119 A318

Ile zarabiają radni w Knurowie? Prezentujemy...

A34 C21 B7 123 A 4 B54 BFF4 67355 ECDB85 E

Jest coraz drożej. Gmina Knurów dopłaci 2,4 mln...

A1 C6 BF6 B CDC2 4703 8 AE4 704257092 F2 A

Anonimowy donos na radnego Rady Miasta Knurów....

F7 B6 CCEF F1 DA 468 E A870 8109611889 F5

Mieszkańcy nie chcą kolejnej podwyżki! Czy...

czarne chmury knurów

Czarne chmury nad mieszkańcami Knurowa. Kolejne...

Zrzut ekranu 2021 06 7 o 10 27 03

100% ankietowanych nie chce pomnika Focha