Zarząd Powiatu Gliwickiego straci stanowiska?

Starosta Powiatu Gliwickiego znalazł się w politycznych tarapatach, bowiem ustawodawca przewidział, iż jednorazowe nieudzielenie wotum zaufania przez organ stanowiący, będzie skutkować - ponowną - próbą odwołania go ze stanowiska. Powiatowi samorządowcy twierdzą, iż dalsze funkcjonowanie obecnego zarządu jest niemożliwe, wręcz szkodliwe dla przyszłości Powiatu Gliwickiego.

Powiat Gliwicki
Powiat Gliwicki

20 kwietnia 2022 roku rozpoczął się długotrwały proces próby odwołania ze stanowiska starosty Waldemara Dombka. To właśnie w tym dniu do Starostwa Powiatowego w Gliwicach, a dokładniej do biura ds. rady i zarządu wpłynął wniosek radnych w sprawie odwołania Waldemara Dombka oraz zarządu Powiatu Gliwickiego. Procedowanie przedmiotowej sprawy umożliwia art. 31 pkt. 1 i 4 ustawy o samorządzie powiatowym. Nieudzielenie wotum zaufania jest konsekwencją oceny przez radę Powiatu Gliwickiego przygotowanego i przedstawionego raportu o stanie powiatu, nad którym podczas czerwcowej sesji debatowali samorządowcy.

Zarząd Powiatu Gliwickiego zostanie odwołany?

26 maja 2022 roku w Starostwie Powiatowym w Gliwicach doszło do pierwszej - nieudanej - próby odwołania starosty, Waldemara Dombka oraz zarządu Powiatu Gliwickiego. Głosowanie zostało poprzedzone wnioskiem radnych, którzy wówczas twierdzili, iż zarząd powiatu gliwickiego utracił zdolność sprawowania władzy.

Brak planowanego działania, brak spójnych decyzji, brak przejrzystości w działaniu i koordynacji prac powoduje chaos i pogorszanie się kondycji finansowej powiatu, stagnację, a w konsekwencji wstrzymanie jego rozwoju – uzasadnia Józef Kruczek, jeden z autorów wniosku dot. odwołania Waldemara Dombka.

"Szkodliwe działanie dla przyszłości Powiatu Gliwickiego"

Grupa radnych Powiatu Gliwickiego będąca w opozycji do obecnej struktury zarządczej twierdzi, że działania zarządu rozmijają się z oczekiwaniem radnych, brak jest konsultacji w sprawach istotnych, a dawanie obietnic bez pokrycia to sztandarowy sposób sprawowania władzy. - Taka działalność spowodowała utratę zaufania radnych wobec zarządu, a jego dalsze funkcjonowanie w obecnym składzie jest niemożliwe, wręcz szkodliwe dla przyszłości Powiatu Gliwickiego - dodają.

Zarząd bez wotum zaufania!

26 czerwca 2022 roku radni Powiatu Gliwickiego pozytywnie rozpatrzyli realizację budżetu za ubiegły rok, udzielając Waldemarowi Dombkowi absolutorium. Z odwrotnym skutkiem przebiegło jednak głosowanie dotyczące wotum zaufania. Wobec tego, 25 sierpnia 2022 roku Rada Powiatu Gliwickiego będzie głosować nad odwołaniem starosty oraz obecnego zarządu Powiatu Gliwickiego.

czytaj więcej:

4088 A8 F3 8093 4 A16 8 AFF 4 E3 D6 EDB778 F

Miasto zburzy zabytkowy familok przy ul. Dworcowej

Xd

Miasto chce sprzedać działkę przy ul....

Dworcowa 25 Knurów

Skandal! Gmina Knurów planuje wyburzyć...

Smieci

Przyjąłeś uchodźców wojennych pod swój dach w...

Podwyżki knurów

Kolejne drastyczne podwyżki czynszów dla...

4 B08866 F 5 DAF 4 D46 B6 BD 87 DB3 DB05 F81

Knurów ma przerąbane

4 D53 F715 6 A13 4339 B256 35 FBB365 AA77

Protest przed Leroy Merlin w Gliwicach odbędzie...