Znaczna część lasu w rejonie ul. Rakoniewskiego w Knurowie ma zostać wycięta

Dla wielu mieszkańców mało wiarygodne może się wydawać, że w ciągu najbliższych czterech lat znaczna część lasu w rejonie ul. Rakoniewskiego w Knurowie ma zostać wycięta, lecz niestety jest to prawda.

Dominik Borczyk
Ul. Rakoniewskiego Knurów

Nadleśnictwo Rybnik podjęło decyzję o wycięciu kilku tysięcy drzew znajdujących się na terenie lasów w Knurowie. Sprawa robi się coraz bardziej kontrowersyjna i bulwersująca, ponieważ wszystko odbędzie się zgodnie z prawem i planem zatwierdzonym przez Ministerstwo Środowiska z Warszawy.

Wycinka dla dobra

Jeden z nadleśniczych Nadleśnictwa Rybnik twierdzi, iż planowana wycinka części lasów
w Knurowie ma na celu wyhodowanie najlepszych drzew. Warto wspomnieć, że w miejscu wyciętych drzew powstaną nowe. Zapewnienia o nowych nasadzeniach nie uspakajają mieszkańców, którzy twierdzą, że można temu zapobiec, tak jak zapobiegły inne - stanowcze - miasta.


Cześć lasu zaznaczona na czerwono oznacza, iż do 2026 w tym miejscu zostanie przeprowadzona wycinka drzew.

czytaj więcej:

4311 F81 D 169 E 486 D BF4 B D5 CF8 ED88 D81

Ewa Jurczyga: Nie jestem uwikłana w żadne afery...

Ewa Jurczyga

Ewa Jurczyga w tarapatach? Straci wysokie...

Dywizjonu 303 w Knurowie

Mieszkańcom ul. Dywizjonu 303 w Knurowie może...

38 ECD683 20 A1 4334 81 CD 1 F67 C409918 F

Robert Łazarczyk nowym członkiem Rady...

D0 D8895 A 25 B6 432 F 93 BD 5 AB294 D8 B2 F4

Jacek Szurgot:Zróbcie to dla moich dzieci....

Przedszkole knurów

Podwyżka w miejskich przedszkolach w Knurowie

Paweł Rostkowski Knurów

Paweł Rostkowski został radnym Młodzieżowego...