ZOZ Knurów zaprasza na bezpłatne badania profilaktyczne

Zespół Opieki Zdrowotnej doskonale zdaje sobie sprawę, jak ważna jest profilaktyka. W ich szerokiej ofercie, oprócz podstawowej opieki zdrowotnej, można również znaleźć bezpłatne programy profilaktyczne, kierowane zarówno do dzieci, młodzieży jak i dorosłych. O jakie badania konkretnie chodzi? Szczegóły poniżej.

Bezpłatne badania w ZOZ Knurów

Zespół Opieki Zdrowotnej w Knurowie zaprasza wszystkich chętnych, do udziału w bezpłatnych badaniach w ramach Profilaktycznych Programów Zdrowotnych. Jakie niosą korzyści? Oczywiście zdrowotne. Bezpłatne badania pozwalają na wykrycie choroby jeszcze we wczesnym stadium, wdrożenie właściwego leczenia i otoczenia pacjenta, właściwą opieką.

Naturalnie nasuwa się pytanie, jak to możliwe, że badania są bezpłatne? Otóż badania, dostępne w przychodniach ZOZ są finansowane przez NFZ. Tym samym, osoby ubezpieczone nie płacą za badania, a mogą tylko na tym skorzystać. ZOZ Knurów realizuje następujące programy w ramach profilaktyki w Podstawowej Opiece Zdrowotnej:

 • Świadczenia profilaktyczne u dzieci i młodzieży do 19 roku życia,
 • Program profilaktyki gruźlicy,
 • Program profilaktyki chorób układu krążenia,
 • Program profilaktyki otyłości u dzieci,
 • Program profilaktyka 40 plus,
 • Program profilaktyki ambulatoryjnej raka szyjki macicy (etap podstawowy) w ramach POZ.

ZOZ Knurów – zapoznaj się z pełną ofertą placówki!

WWW | FACEBOOK

Świadczenia profilaktyczne u dzieci i młodzieży do 19 roku życia

Świadczenia profilaktyczne u dzieci i młodzieży do 19 roku życia to jeden z programów, realizowanych przez ZOZ Knurów w ramach bezpłatnej Profilaktyki Programów Zdrowotnych. Badania są przeprowadzane przez lekarza, pielęgniarkę oraz położną POZ.

Gruźlica to wciąż realny problem

Tak, to prawda. Ta choroba, jest wciąż realna. Właśnie dlatego, warto skorzystać z bezpłatnej profilaktyki gruźlicy w ZOZ Knurów, prowadzoną przez pielęgniarkę POZ. Do jej zadań należy:

 • Zebranie wywiadu w kierunku gruźlicy wraz z wypełnieniem ankiety,
 • Przeprowadzenie edukacji zdrowotnej pacjenta.

Kto może skorzystać z profilaktyki gruźlicy?

Dobre pytanie. Profilaktyką gruźlicy w POZ objęte są te osoby dorosłe, które dokonały wyboru POZ w ZOZ Knurów i nie rozpoznano u nich gruźlicy, a także:

 • Osoby, które miały bezpośredni kontakt z osobami z już rozpoznaną gruźlicą,
 • Osoby, u których stwierdza się przynajmniej jedną z następujących okoliczności: długotrwałe bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwałą chorobę, uzależnienie od substancji psychoaktywnych, bezdomność,
 • Osoby, które złożyły pisemne oświadczenie, w którym jasno deklarują, że w ciągu ostatnich 24 miesięcy nie brały udziału w badaniach ankietowych u pielęgniarki POZ w ramach profilaktyki gruźlicy w ZOZ Knurów, jak i innych przychodniach.

Choroby układu krążenia i właściwa profilaktyka

Właściwa profilaktyka chorób układu krążenia, w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej w ZOZ Knurów sprowadza się do określenia BMI, a także badań:

 • Układu krążenia,
 • Pomiaru ciśnienia,
 • Biochemicznych krwi.

Badania są bezpłatne i nie wymagają skierowania od lekarza – specjalisty. Niemniej, profilaktyka sprowadza się do:

 • Przeprowadzenia wywiadu i wypełnienia karty badania profilaktycznego,
 • Wykonania badań biochemicznych krwi,
 • Ustalenia terminu wizyty u lekarza POZ,
 • Wpisania wyników badań do karty badania profilaktycznego.

Dla kogo badania?

Z bezpłatnych badań, w ramach programu profilaktyki chorób układu krążenia skorzystać mogą osoby w wieku: 35, 40, 50, 55 lat, a także osoby:

 • Osoby u których nie zdiagnozowano chorób układu krążenia,
 • Osoby, które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach profilaktyki chorób układu krążenia (także w innych przychodniach),
 • Osoby znajdujące się na listach świadczeniobiorców lekarzy POZ w ZOZ w Knurowie,

a także mężczyźni, osoby palące oraz osoby obciążone czynnikami ryzyka jak:

 • Nadciśnienie tętnicze krwi (wartość RR > 140/90 mmHg),
 • Zaburzenia gospodarki lipidowej (podwyższone stężenie we krwi cholesterolu całkowitego, LDL-cholesterolu, triglicerydów i niskie stężenie HDL-cholesterolu),
 • Niska aktywność ruchowa,
 • Nadwaga i otyłość,
 • Upośledzona tolerancja glukozy,
 • Wzrost stężenia fibrynogenu,
 • Wzrost stężenia kwasu moczowego,
 • Nadmierny stres,
 • Nieracjonalne odżywianie,
 • Wiek,
 • Obciążenia genetyczne.

Powyższe programy są realizowane we wszystkich Przychodniach ZOZ Knurów.

Rak szyjki macicy – właściwa profilaktyka

Rak szyjki macicy to choroba, którą warto wykryć jeszcze we wczesnym stadium. Właśnie dlatego, tak ważna jest profilaktyka. W ZOZ Knurów, profilaktyka raka szyjki macicy (etap podstawowy) jest realizowana w ramach Ambulatoryjnej Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej oraz Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Program ma na celu, zmniejszenie wskaźnika umieralności kobiet na raka szyjki macicy do poziomu reprezentowanego przez inne kraje Unii Europejskiej. Co jeszcze? Program pragnie uwrażliwić kobiety na temat właściwej profilaktyki raka szyjki macicy. Z badań mogą skorzystać kobiety w wieku od 25 do 59 lat. Sam program dzieli się na dwa etapy:

 • Podstawowy (tzn. pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego),
 • diagnostyczny (tzn. ocena mikroskopowa pobranego materiału diagnostycznego).

Jak często są przeprowadzane badania?

Kobiety, spełniające kryterium wiekowe mogą skorzystać z bezpłatnych badań, w ramach profilaktyki raka szyjki macicy raz na 3 lata. Kobiety obciążone czynnikami ryzyka (tzn. zakażonych wirusem HIV, przyjmujących leki immunosupresyjne, zakażone HPV - typem wysokiego ryzyka), mogą przeprowadzać badania co 12 miesięcy.

Pacjentki, które zakończyły leczenie i przeszły kontrolę onkologiczną z powodu nowotworu złośliwego szyjki macicy, kwalifikują się do darmowych badań. O ich zasadności, orzeka lekarz prowadzący leczenie onkologiczne.

Gdzie na badanie?

Badania w ramach profilaktyki raka szyjki macicy są realizowane:

 • W ramach AOS: Poradnia Ginekologiczno-Położnicza, Przychodnia nr 2, ul. K. Wielkiego 6 tel. (32) 235 02 35,
 • W ramach POZ: Gabinet Położnej POZ, Przychodnia nr 5, ul. Niepodległości 8, tel. (32) 33 19 239.

Program Profilaktyka 40 Plus

Każda osoba, która ukończyła 40 lat może skorzystać z bezpłatnego Programu „Profilaktyka 40 Plus”. Program jest realizowany w:

 • Przychodni Nr 3 przy ul. Staszica 1 w Szczygłowicach w każdą środę od godziny 7:30-9:15. Rejestracja telefoniczna pod nr: 32 445-34-30 lub 780-042-569,
 • Przychodni nr 2 przy ul. Kazimierza Wielkiego 6 w Knurowie w każdą środę w godzinach 7:00 – 9:00 oraz każdy piątek w godzinach 7:00 – 9:00. Rejestracja telefoniczna pod nr: 32 235 13 11 lub 500 551 874,
 • Przychodni nr 4 przy ul. Dywizjonu 303 nr 8 w Knurowie w każdą środę w godzinach 7:30 – 9:00 i każdy czwartek w godzinach 7:30 – 9:00. Rejestracja telefoniczna pod nr: 32 235 20 63 lub 500 551 276.

Program profilaktyki otyłości dla dzieci

Z programu mogą skorzystać dzieci i młodzież do 18 roku życia zadeklarowane do lekarza, pielęgniarki i położnej POZ Zespołu Opieki Zdrowotnej w Knurowie, które borykają się z problemami otyłości.

Bezpłatnych porad dla dzieci i młodzieży zadeklarowanych do POZ w Zespole Opieki Zdrowotnej w Knurowie udziela Dietetyk – Pani Aneta Tkocz, z którą można się umówić na konsultację pod numerem telefonu kontaktowego - 603 884 131. Porady będą udzielane indywidualnie, w uprzednio umówionym terminie w Przychodni nr 2 zlokalizowanej w Knurowie, przy ul. Kazimierza Wielkiego 6.

czytaj więcej:

1920x1080d

Co słychać w ZOZ Knurów?

ZOZ Knurów

Darmowe badania dla pacjentów ZOZ Knurów

IMG20211028123928

Bezpłatne badania w ZOZ Knurów

ZOZ Knurów

Którą Poradnie Specjalistyczną wybrać? Poznaj ZOZ w Knurowie

ZOZ Knurów Zdjęcie Główne

Poradnia Specjalistyczna potrzebna od zaraz!

Poduszki valde art1

Jak odzyskać zdrowie we śnie? Poznaj Valde!

ZOZ Knurów

Medyczne usługi komercyjne – co przemawia na ich korzyść?